MEDIATECA I FUNCIONAMENT

GUIA DE LA BIBLIOTECA

AQUESTA GUIA DONA QUATRE NORMES BÀSIQUES DEL FUNCIONAMENT I L’ÚS DE LA MEDIATECA DE L’ESCOLA.

1- HORARIS

LA MEDIATECA ESTÀ OBERTA ALS USUARIS DINS DE L’HORARI ESCOLAR.

A LA PORTA DE LA MEDIATECA HI HA UN HORARI PER PODER RESERVAR L’ESPAI.

2- SERVEI DE PRÉSTEC: 

LA MEDIATECA REALITZA EL PRÉSTEC A LES AULES I ALS ESPECIALISTES. CAL ANOTAR TOTS ELS DOCUMENTS I MATERIALS AL FULL DE PRÉSTEC DISPONIBLE A LA MEDIATECA. CADA AULA TÉ ASSIGNAT EL SEU.

L’ALUMNAT REALITZA EL PRÉSTEC PERSONAL DES DE LA BIBLIOTECA D’AULA. LES AULES DISPOSEN DE FULLS DE PRÉSTEC.

LA RECOLLIDA DEL PRÉSTEC: CADA AULA DISPOSA DE LA SEVA CAIXA DE MEDIATECA. QUAN S’HA ACABAT DE FER ÚS DEL MATERIAL CAL NOTIFICAR-HO AL GRUP FLEXIBLE DE LLENGUA ENCARREGAT D’AQUESTA TASCA. TROBAREU UN CARTELL AMB AQUESTA FINALITAT A L’AULA DE LA MESTRA RESPONSABLE D’AQUEST AGRUPAMENT. PASSARAN A RECOLLIR-VOS EL MATERIAL ELS DILLUNS DESPRÉS DEL PATI. UN COP US HÀGIM RETORNAT LA CAIXA PODEU REALITZAR UN NOU PRÉTEC.

3- EQUIP HUMÀ

LA COMISSIÓ DE MEDIATECA ÉS L’ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DE L’ESPAI I DEL FONS. EN CAS DE TENIR ALGUNA NECESSITAT ESPECÍFICA PODEU DIRIGIR-VOS A QUALSEVOL D’AQUESTES PERSONES. TAMBÉ PODEU DEIXAR ESCRITES LES VOSTRES NECESSITATS EN EL PLAFÓ DESTINAT A AQUEST ÚS I US DONAREM RESPOSAT EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

4- ORGANITZACIÓ DEL FONS

LA MEDIATECA ESTÀ DISTRIBUÏDA DE LA SEGÜENT MANERA:

  • LLIBRES D’IMAGINARI DISTRIBUÏTS EN ETAPA D’INFANTIL, CICLE INICIAL, CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR. CÒMIC, TEATRE, POESIA I NOVEL·LA ANGLESA.
  • LLIBRES DE CONEIXEMENT. UTILITZA LA CDU DE LES BIBLIOTEQUES.
  • RECURSOS DIDÀCTICS. DISPOSEM DE JOCS I MATERIAL DIDÀCTIC DIVERS. ESTÀ DISTRIBUÏTS UTILITZANT LA CDU.
  • DVD,S, CD’S

5- E-PERGAM

AQUÍ TROBAREU EL CATÀLEG DE LA MEDIATECA. PODEU FER RECERCA DELS RECURSOS I DELS DOCUMENTS QUE HI HA AL FONS.

PODEU REALITZAR RECOMANACIONS I EN CAS DE SER MESTRES PODEU CREAR LES VOSTRES PRÒPIES GUIES DE LECTURA.

ACTUALMENT ESTEM TREBALLANT EN AQUEST FONS. EN CAS DE NO TROBAR EL QUE NECESSITEU POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ALGUN MEMBRE DE LA COMISSIÓ.