Reunions DELEGATS VERDS

Els Delegats Verds estan obligats a assistir a les reunions de Delegats Verds que es celebren uns 4 o 5 cops al llarg del curs. En aquestes reunions el Comitè Ambiental informa als delegats sobre temes que ells han de comunicar als seus companys de classe i sobre els quals, de vegades, hauran de votar. Però, en aquestes reunions, el Delegat Verd, també podrà transmetre al Comitè Ambiental quelcom que els preocupi o demanar aclariments al voltant de dubtes sobre la seva pràctica sostenible en el centre com a estudiants.

Les reunions de Delegats Verds també són un bon moment per a fer suggeriments de gestió i funcionament del centre.

Les reunions de Delegats Verds del curs 2010-2011 seràn:

-30 de novembre

-14 de desembre

– 1 de febrer

-22 de març

-10 de maig

Si falta a la reunió el delegat verd d’alguna classe haurà de venir un substitut. En cas que no vingués cap alumne d’una classe, TOTA la classe es quedaria un dia al pati per tal que el Dinamitzador d’Escola Verda els posi al corrent del que s’hagi parlat a la reunió.

Comitè Ambiental

Deixa un comentari