DECÀLEG ESCOLA VERDA

DECÀLEG ESCOLA VERDA

 

Aquesta classe es compromet a  intentar complir el següent llistat de propòsits de respecte envers l’entorn natural

 

I-  Compliment de la llei de les 4 R:

 

  •       Reduir consum,
  •          Reutilitzar,
  •          Reciclar i
  •          Recuperar.

 

– PAPER: Per exemple, utilitzarem la safata de papers per a reutilitzar, no llençarem els papers que tinguin una cara en blanc. Es poden tornar a aprofitar per fer anotacions en brut. Farem servir paper reciclat sempre que puguem.

– MATERIAL ESCRIPTURA: Vetllarem pel bon ús dels guixos de la pissarra. Treballarem amb bolígrafs, plomes i llapis metàl·lics i de mines recarregables i si fem servir llapis de fusta, intentarem que siguin sense lacar. Farem servir marcadors de text secs

Utilitzarem retoladors i pega de base aquosa

– ALTRES MATERIALS ESCOLARS: Procurarem que les nostres tisores de metall no tinguin mànec de plàstic, si les hem de comprar les escollirem totalment metàl·liques. Reutilitzarem els clips i els diferents tipus d’enquadernadors

II- Compliment de la llei de les 3 E:

  •          Eficiència energètica,
  •          Energies alternatives i
  •          Estalvi energètic.

Això vol dir, entre d’altres coses, que farem servir tant com es pugui la llum natural, i tancarem les finestres per estalviar calefacció a la temporada de fred.

III- Intentarem Portar l’esmorzar en carmanyola (molts ja ho fèieu abans), i si no és possible i el portem embolicat en paper d’alumini, llançarem l’alumini a la brossa de plàstics del punt verd.

IV- Tindrem cura del material de l’aula. També tindrem l’aula ordenada i en bon estat.

Farem un bon ús del punt verd de la classe i el mantindrem en bon estat. Tindrem curar del material escolar de la classe (mobiliari, pantalles, canó, fluorescents, …). Procurarem que no se’ns perdin les 10 xinxetes del suro de l’aula. “Quan menys trenquem, menys residus generarem i menys despesa farem en materials per a la seva reconstrucció, neteja o substitució”

V- Fem festes sostenibles! (Per exemple aquest Nadal). En les festes que celebrarem a l’institut, farem servir materials reciclats.

 

 

COMITÈ AMBIENTAL INS BAIX PENEDÈS

Deixa un comentari