La mediació et pot ajudar

La mediació és una via per resoldre els problemes escolars per mitjà del diàleg i el sentit comú. Permet que les parts implicades en un conflicte, amb l’ajut de dues persones imparcials o mediadores, solucionin les seves diferencies parlant-ne.

cartell1.jpg

El que es parla en les sessions de mediació és confidencial i les dues persones mediadores es comprometen a mantenir en secret el que s’ha parlat.

QUÈ HI GUANYEM?

Enfortim les bones relacions personals aprenent a dialogar i a cooperar.

Aprenent a respectar els altres també aprenem a respectar-nos i fer-nos respectar.

Aprendre a resoldre conflictes de manera positiva ens estalvia molts mals moments i també millorem la convivència i la bona harmonia a l’institut

QUAN ACUDIR A LA MEDIACIÓ

Si alguna vegada t’ha costat de venir a l’institut perquè algú et molesta…

Si tens problemes amb algun company o companya de l’institut…

Amb la violència guanya el més fort no qui té raó. La mediació, en canvi, et descobreix que hi ha una nova manera de resoldre els problemes que permet tothom quedi satisfet

COM FUNCIONA?

Si et trobes en una situació de conflicte, pots adreçar-te directament a qualsevol persona de l’equip de mediació, o bé al teu tutor o tutora.

L’equip de mediació s’entrevistarà amb les dues parts en conflicte perquè li expliquin el problema i informar-los del procés. A continuació assignarà les persones mediadores i fixarà el dia i hora de la primera reunió..

EQUIP DE MEDIACIÓ

Està format per alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i mares d’alumnes.

Trobareu l’equip pitjant aquest enllaç.

Coordina l’equip de mediació Carmen González.

Ens trobem al despatx de mediació del segon pis.

Correu electrònic: mediaciojoanot@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *