Author Archives: jpena123

Funcionament de MATESWIN

mateswin.jpgEls programes de matemàtiques inclouen exercicis per a tota l’Educació Infantil i Primària.

programes
Alguns dels apartats són oberts, ja que es poden introduir fotografies, imatges, …

Altres com els relatius a Problemes d’enunciat, Problemes de lògica i frases relatives a Geometria poden ser modificats o ampliats amb l’EDITOR corresponent.

Auto avaluatius

Per a passar d’exercici, tipus d’exercici o grau de dificultat, s’han de complir les condicions indicades prèviament pel professor.

Els programes generen sèries de 10 preguntes i passen de grau si es compleixen les condicions, si hi ha moltes errades retrocedeixen un grau. Aquest número es pot programar, així com el nombre d’errades per a passar de grau, per a retrocedir, …
Té diferents funcionaments possibles per a passar de grau: Exercici, Tipus exercici i
Dificultat
Són de molta utilitats per tots els alumnes:

  • Si tenen un coeficient elevat poden utilitzar un nivell superior
  • Si necessiten reforç utilitzaran un nivell inferior

METODOLOGIA

Es tracta d’uns programes Bilingües ( Català Castellà).
Permeten la realització d’un sessió o part de la mateixa en la llengua desitjada, amb
una simple pulsació.
En el disseny de les activitats d’aprenentatge s’han tingut en compte: els conceptes, els
procediments i les actituds.
En la seqüenciació dels continguts s’han tingut presents els coneixements previs i els
posteriors.
Flexibilitat d’adaptació de l’aprenentatge als alumnes d’Educació Infantil i Primària.
Fàcil tractament de la diversitat, inclòs d’alumnes amb necessitat d’una ACI.