EDUCACIÓ INFANTIL

UTILITATS
Els programes es poden personalitzar, ja que fermenten: crear avaluacions, seleccionar el número de preguntes per a passar de grau, les errades per a passar de grau, les errades per a recular, també permet seleccionar la imatge de fons del Gestor, la música d’introducció, …
La Base de dades permet un control total de l’evolució dels alumnes.
AVALUACIONS

CREACIÓ
La pulsació del desplegable Avaluacions fa aparèixer els diferents apartats: Operacions, Prob visuals, …
Al seleccionar el nivell, apareix a la dreta la relació d’avaluacions creades i en els requadres inferiors els exercicis de cadascuna de les preguntes.
El darrer requadre indica el número de preguntes que té l’avaluació seleccionada i la
dificultat global.

Deixa un comentari