Auto avaluatius

Auto avaluatius

Per a passar d’exercici, tipus d’exercici o grau de dificultat, s’han de complir les condicions indicades prèviament pel professor.

Els programes generen sèries de 10 preguntes i passen de grau si es compleixen les condicions, si hi ha moltes errades retrocedeixen un grau. Aquest número es pot programar, així com el nombre d’errades per a passar de grau, per a retrocedir, …
Té diferents funcionaments possibles per a passar de grau: Exercici, Tipus exercici i
Dificultat
Són de molta utilitats per tots els alumnes:

  • Si tenen un coeficient elevat poden utilitzar un nivell superior
  • Si necessiten reforç utilitzaran un nivell inferior

Deixa un comentari