Integrals Definides

Faig repàs a ma germana i a una amiga seva (2n de batxillerat científic).

Aquí integrals_upc.pdf hi ha un grapat d’integrals definides per practicar el dibuix de gràfiques (senzilles) i la regla de Barrow. Alerta que és nivell universitat i també n’hi ha de massa difícils…però tant de bó les sabéssin fer!!!!

Leave a Reply