ACTIVITATS PER ACLARIR CONCEPTES

1. Fins ara hem utilitzat els següents termes i expressions

.Sexe biològic

.Gènere

.Masculinitat

.Condició masculina

.Identitat masculina

.Model de masculinitat tradicional

.Models alternatius de masculinitat

.Relacions de gènere igualitàries

Intenta definir-les sense ajudes. A continuació, consulta la hiperenclopèdia per comprovar si has entès correctament el seu significat.

2. Respon el qüestionari 1. Quines preguntes t’han fet dubtar més?

3. Si ja tens un cert coneixement d’aquest tema, pots intentar respondre el qüestionari 2 . Quines preguntes t’han fet dubtar més?

4. Clica sobre cada imatge i respon les següents questions

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3 Imatge 4 Imatge 5 Imatge 6 Imatge 7
Imatge 8 Imatge 9 Imatge 10 Imagte 11 Imatge12 Imatge 13 Imatge 14

.Fixa’t bé en el contingut de la imatge escollida. Quin titol li posaries? Per què?

.Explica què està passant en aquesta imatge?

.En què et bases per realitzar les teves afirmacions?. Contrasta les teves opinions amb les dels teus coneguts, amics, companys…

.Sintetitza el que s’ha dit fins ara.

.Has revisat les teves opinions inicials?

.Quines són les teves conclusions finals sobre el contigut de la imatge escollida

.Escull un altre imatge i repetix les mateixes questions anteriors

5. Llegeix els següents textos i expressa la teva opinió.

“Els homes aprenen abans el que no han de ser per ser masculins, que el que han de ser. Per a molts nens la masculinitat es defineix simplement com el que no és femení. Nascut de dona, bressolat en un ventre femení, la criatura masculina està condemnada a dedicar gran part de la seva vida a diferenciar-se, quelcom que no succeeix amb la criatura femenina…”

Font: Ruth Hartley en BADINTER, Elizabeth: XY, La identidad masculina, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1993.
“la dona que més necessita ser alliberada és la que resideix a l’interior de cada home”

Font: William Sloane Coffin en SHINODA BOLEN, Jean: Los dioses de cada hombre, ed. Kairós, Barcelona 2004, p. 208

”La conquista de la felicitat en una dona no és tal sinó passa pel triomf en la seva vida privada”

Font: Joana BONET: Mi vida es mía

“Tant homes com a dones poden ser “maternals o paternals”

Font: Jean SHINODA BOLEN: Los dioses de cada hombre, ed. Kairós, Barcelona 2004, p. 226

“Los hombres aprenden antes lo que no deben ser para ser masculinos, que lo que deben ser. Para muchos niños la masculinidad se define simplemente como: lo que no es femenino. Nacido de mujer, acunado en un vientre femenino, la criatura masculina está condenada a dedicar gran parte de su vida a diferenciarse, cosa que no sucede con la criatura femenina…”

“…encara que el discurs sobre la masculinitat i la feminitat sembla haver canviat, no ho han fet els models de relació entre les i els adolescents, que mantenen una forta adscripció als estereotips tradicionals. Estereotips en què la identitat femenina s’associa a la passivitat, l’emocionalitat, la dependència, la comprensió i la cura dels altres; mentre que la identitat masculina és definida per l’autosuficiència, la racionalitat, el control emocional, la competitivitat i el domini de la violència.”

Font: Revista FUTURA Aulari 3 C/ Menéndez Pelayo,s/n 46010 València Tel. 96 386 4734. Núm.2 Gener 2005, Convivència i educació:una mirada des del gènere, Amparo Bonilla Campos,Lucía Gómez Sánchez,Isabel Martínez Benlloch

6. Què et sembla aquest provocador CURSO DE FORMACIÓN PARA HOMBRES?

PROGRAMA: 4 módulos, de los cuáles 1 es obligatorio.Módulo 1: (curso obligatorio).
·Aprender a vivir sin su madre (200 horas)
·”Mi mujer no es mi madre” (350 horas).
·Entender que el fútbol no es otra cosa que un deporte, quedar fuera del mundial no es la muerte (500 horas).

Módulo 2: “Vida de a dos”
·Tener niños sin volverse celoso (50 horas).
·Superar el síndrome de pertenencia sobre el control remoto (550 horas).
·No mear fuera del inodoro (100 horas) : ejercicios prácticos en video.
·Entender que los zapatos nunca van solos hasta el closet (800 horas).
·Cómo llegar hasta el canasto de la ropa sucia sin perderse (500 horas).
·Cómo sobrevivir a un resfriado sin agonizar.

Módulo 3: “Tiempo libre”
·Planchar en dos etapas una camisa en menos de dos horas (ejercicios prácticos).
·Digerir cerveza sin eructar mientras se pone la mesa (ejercicios prácticos).

Módulo 4: “Curso de cocina” Nivel 1 (principiantes):
“Los electrodomésticos” ON= encendido OFF=apagado

Nivel 2 (avanzado): “Mi primera sopa instantánea sin quemar la cacerola” Ejercicios prácticos: Hervir el agua antes de añadir la pasta.

CURSO INTENSIVO: Por razones de dificutad y entendimiento de los temas, los cursos tendran un máximo de 8 inscritos.

TEMA 1: “La plancha” Desde el lavarropas al closet, ese misterioso proceso.
TEMA 2: ” Los riesgos ede llenar la hielera y su transporte al refrigerador” Demostración con soporte de diapositivas.
TEMA 3: “Uno y la electricidad” Ventajas económicas de contar con un técnico competente para las reparaciones, aún para las mas básicas.
TEMA 4: “Ultimo descubrimiento científico: cocinar y tirar la basura NO provocan impotencia ni cuadriplejia” Prácticas en laboratorio.
TEMA 5: “Por qué no es un delito regalar flores aunque ya te hayas casado con ella”
TEMA 6: “El rollo de papel higiénico” El papel higiénico, ¿nace al lado del inodoro? (exposiciones sobre el tema “La generación espontánea).
TEMA 7: “Por qué no es necesario agitar las sábanas después de haber emitido gases intestinales” Ejercicios de reflexión en pareja.
TEMA 8: “Los hombres que conducen, si se pierden, ¿pueden pedir información sin correr el riesgo de parecer impotentes?”TESTIMONIOS
TEMA 9 :”La lavadora, ese gran misterio de la casa”
TEMA 10: “Diferencias fundamentales entre el canasto de la ropa sucia y el suelo” Ejercicios en laboratorio de músicoterapia.
TEMA 11: “El hombre en el asiento del pasajero” ¿Es generalmente posible no hablar o agitarse convulsivamente mientras ella maneja y/o estaciona?.
TEMA 12: “La taza del desayuno: ¿levita sola hasta el lavaplatos?” Ejercicios dirigidos por David Copperfield.

7. Completa les següents frases

– La principal diferència entre un home i una dona és…

– La veritat és que, a diferència de les noies, els nois…

– Un bon pare és el que …

– La masculinitat tradicional es caracteritza per…

– Segons la manera tradicional d’entendre la masculinitat, els homes no…

– Quan es parla de “crisi de masculinitat” ens referim a…

– Jo entenc per “noves masculinitats”…

– Quan els homes comproven que no són superman es senten…

– Generalment, quan un home està trist no acostuma a… perquè no li agrada reconèixer que no és autosuficient.

– Si hagués d’escollir un model de masculinitat vàlid per a mi m’inclinaria per…

8. Pensa en les series de televisió que veus habitualment i escull un persontage masculí que et sembli representatiu dels nois xicots o homes que t’envolten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *