Adéu CARNAVAL

Activitats que es portaran a terme durant la setmana següent al Carnaval

ACTIVITAT TIPUS D’AGRUPAMENT  ESPAI MATERIAL
TREBALLEM AMB LA PDI

El racó de la PDI servirà per fer l’avaluació de l’unitat didàctica del Carnaval. Es creen diferents activitats d’avaluació: acabar la nostra disfressa a partir del nostre cap, decorar la festa de carnaval posant globus, serpentines, confetti, acabar una disfressa a partir d’un barret i relacionar paraules del vocabulari treballat amb la seva imatge.

Treball Individual Aula de P5

Racó de la PDI

Pissarra Digital Interactiva
FEM DE PERIODISTES

Aprofitarem les FOTOS fetes abans i durant el carnaval per  penjar-les en el albums PICASA i fer de periodistes: mentres anem passant les fotos amb el projector o la PDI  els nens fan de periodistes explicant l’activitat als altres companys que no van fer el taller, ESCRIVINT LA LLEGENDA QUE VULGUIN A LA SEVA FOTO i acceptant torn de preguntes, així també es treballa l’expressió oral, l’expressió escrita, l’escolta activa i la conversa. (Aquestes “notícies/ entrevistes” les podríem gravar amb l’Audacity i penjar-les al bloc)

 

Gran Grup (grup classe)  Aula de P4 i P5 Projector i/o PDI

foto barret envelat rel

 

CARNAVAL

La setmana de CARNAVAL

Activitats que es duran a terme durant la setmana de Carnaval

ACTIVITAT TIPUS D’AGRUPAMENT ESPAI MATERIAL
TALLER DE CREACIÓ DE MÀSCARES

En el taller de creació de màscares s’habilitarà també un racó amb la pissarra digital  on els nens podran crear les seves pròpies caretes i màscares utilitzant diferents jocs multimèdia.  Imprimiran la que més els agradi

Grup heterogeni de 16 nens de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r.Els nens treballen per parelles de gran-petit així els grans poden ajudar els petits tant en el treball plàstic com en el treball amb l’ordinador Aula de 1r ja que disposa de tres ordinadors Ordinadors 

Impressora

TALLER DE CREACIÓ DE MÀSCARES: Jocs per crear màscares

ACTIVITAT TIPUS D’AGRUPAMENT ESPAI MATERIAL
TALLER DE MAQUILLATGE DE MANS.

Els nens treballen per parelles de gran-petit així els grans creen personatges o animals pintant amb pintura corporal les mans dels petits, una vegada han fet l’activitat ells mateixos faran les fotos de les seves creacions (LA MESTRA LES PENJARÀ AL PICASA I S’INSERTARÀ UNA PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES AL BLOG)

Grup heterogeni de 16 nens de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r.Treball per parelles. Aula de P5 Pintures corporalsCàmera de fotos

Ordinador

TALLER DE MAQUILLATGE.

En primer lloc els nens jugaran per parelles al joc de maquillatge

http://www.mafa.com/Baby-Anna-Face-Art

Després els nens visitaran la pàgina de tutorials per fer diferents maquillatges

http://es.hellokids.com/r_694/actividades-manuales/maquillaje-para-ninos/maquillajes-para-carnaval

Una vegada hagin triat un  maquillatge  el portaran a la pràctica treballant per parelles ,amb pintures de maquillatge.

Quan hagin fet l’activitat ells mateixos faran les fotos dels seus maquillatges utilitzant la càmera, mentrestant podran jugar als jocs interactius de maquillatge.

Grup heterogeni de 16 nens de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r.Treball per parelles de la mateixa edat  Aula d’informàtica  8 OrdinadorsCanó de projecció

Pintures de maquillatge

Càmera de fotos

TALLERS DE MAQUILLATGE: Jocs de maquillatge

babyanna

mauillatge caraPRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES DEL PICASA : TALLER DE MAQUILLATGE

 

 

Fins que el CARNAVAL no arriba

Propostes d’activitats per treballar abans de que arribi el Rei Carnestoltes:

ACTIVITAT TIPUS D’AGRUPAMENT ESPAI MATERIAL

APRENDRE LA CANÇÓ DEL CARNESTOLTES.

Tot el grup classe escoltarà la cançó del Carnestoltesdes del canó de projecció de la classe, per poder-la anar memoritzant, quan  els alumnes ja la sàpiguen s’enregistrarà amb l’Audacity i es penjarà en el bloc.

GRAN GRUP(GRUP CLASSE) i INDIVIDUALMENT QUAN S’ENREGISTRI LA CANÇÓ CLASSE DE P4 ORDINADOR DE CLASSE  I CANÓ DE PROJECCIÓ

 

ACTIVITAT TIPUS D’AGRUPAMENT ESPAI MATERIAL
CREACIÓ CONJUNTA D’UNA CARTAEls nens i nenes de P5 crearan una carta col.laborativa pels pares on explicaran les consignes que dóna el Rei Carnestoltes per a la setmana de Carnaval.

Aquesta activitat es realitzarà  el dijous de la setmana anterior en un horari prefixat perquè totes dues classes ho fassin a la vegada i així poder  visualitzar les intervencions de les dues classes a l’hora.

EN GRAN GRUP(GRUP CLASSE) A LA MATEIXA HORA A  P5A I P5B CLASSES DE P5A I P5B ORDINADOR DE CLASSE, PISSARRA INTERACTIVA I PROGRAMA DRIVE

EXEMPLE  de CARTA COL.LABORATIVA:

Dibujo

 

 

 

CARNAVAL

CARTELL D'EN BORIS MÖRKER
CARTELL D’EN BORIS MÖRKER

A Roses, el carnaval és diferent i especial. Es considera la festa major de l’hivern, o la veritable festa major i per tant la motivació de la majoria dels nens cap aquesta festa està ja assegurada d’antuvi.”

“…És la festa més apreciada pels rosincs, irrenunciable i estimada, sentida com la cosa més pròpia, personal i intransferible, carregada de nostàlgia i records”. El carnaval, doncs, apunta directament a la fibra més sensible de moltes rosinques i rosincs. De manera imperceptible, la identificació entre els subjectes Roses i carnaval s´ha convertit en total, absoluta.(“El carnaval de Roses: entre la tradició i l’essència”Josep Maria Barris i Ruset, arxiver municipal)

1. Introducció:

Aquest projecte es portarà a terme del 20 de gener al 14 de febrer als grups de P4 i P5 de l’escola Narcís Monturiol de Roses. L’escola està situada al mig del poble, al costat de la platja, (precisament on s’acaba la rua del Carnaval).

És una escola d’una línia i escaig, amb una forta immigració ( el 45% de l’alumnat és de procedència magrebina, el 25% són alumnes de diferents procedències: França, Alemanya, països de l’Est…el 15% restant són nens i nenes que tenen el castellà com a llengua materna i el 15% són catalanoparlants)

Durant aquesta època l’escola organitzarà tallers de Carnaval on es barrejaran alumnes de diferents cursos i es treballaran diferents activitats i tallers (Tallers de creació de màscares, taller de pintura corporal, confecció de complements per a disfresses, teatre, cuina, creació de curtmetratges, taller dels reporters, taller de jocs de carnaval amb la PDI i l’ordinador) Aquest és el primer any que organitzarem diferents activitats on les TAC seran les protagonistes.

2. CAPACITATS que es treballen en el projecte:

– Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

– Aprendre a conviure i habitar el món.

– Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

3- OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Reconèixer les característiques i les activitats pròpies de la festa del Carnaval a partir dels recursos TAC del centre.

– Adquirir un bon control motriu i les habilitats tècniques bàsiques per poder treballar amb la PDI i l’ordinador.

– Conèixer i utilitzar els programes sobre el Carnaval que es troben a la xarxa.

– Conèixer i utilitzar la càmera fotogràfica com a eina didàctica.

Memoritzar i cantar les cançons del Carnestoltes a partir de l’us del bloc de la classe.

Manifestar sentiments d’alegria i diversió davant de situacions lúdiques pròpies de la festa  de Carnaval.

Utilitzar els diferents recursos TAC com a instrument per a la comunicació amb les famílies.

Agafar seguretat en l’ús de les tecnologie semprades ( ordinador, càmeres, microfons…)

Respectar el material usat.

Sortida al castell de la Trinitat

 Quina forma té la terra?  la terra és com una bola diu l’Emma.

Sí, sí !  com una pilota-diuen  els seus companys.

Però no ens caiem perquè és molt gran- diu molt assenyat  l’Ivan.

Tots ho sabem, però no ho podem veure-explica en Mario.

I si pugem a un lloc molt alt? els pregunto jo.

Si pugem a un lloc molt alt potser sí -diu la Núria.

Però molt , molt alt !-diu l’Irina.

Aquest és l’inici de la nostra sortida al Castell de la Trinitat.

Pugem a dalt del castell de la Trinitat per veure si aconseguim veure que la terra és rodona…

Castell de la Trinitat
Castell de la Trinitat