Calendari

Metodologia – Primera sessió – dijous – 25 de novembre de 2010

Audiovisuals – Segona sessió – dimecres – 1 de desembre de 2010

Audiovisuals – Tercera sessió – dimarts – 1 de febrer de 2011

Audiovisuals – Quarta sessió – dimecres – 23 demarç de 2011

Metodologia – Cinquena sessió – divendres – 29  d’abril de 2011

Lloc i horari de les sessions

Lloc: Serveis Territorials al Vallès Occidental (primera, segona i cinquena sessió)

c/ Marquès de Comillas, 65 – 69

08202 Sabadell

Lloc: Serveis Educatius de Sabadell (tercera i quarta sessió)

c/Mare de les Aigües, 35

08206 Sabadell

MAPA

Matí: de 9:00 a 14:00

De 9 a 11 – treball

de 11 a 2/4 d’12  – descans

de  2/4 de 12 a les 2 – treball