Dins el Pla de Formació de Zona 2009-2010, del Baix Empordà, s’ha organitzat el grup de treball:
Punt de trobada: l’aula d’acollida.
El bloc del LIC del BE ens ha semblat un bon espai per compartir els resultats del grup de treball.
Són unes graelles que recullen una proposta de treball, a partir dels contes, per afavorir la competència lingüística de l’alumnat.

Estats físics i anímics, a través dels contes

Menjar i veure, a través dels contes

Relacions familiars/identificació personal, a través dels contes

Temps lliure i entreteniment

Viatges i transports a través dels contes

Habitatge, a través dels contes

L\'escola, a través dels contes

Compres i oficis, a través dels contes

PUNT DE TROBADA: L'AULA D'ACOLLIDA