Llibre col·laboratiu elaborat pels centres de Sant Feliu de Guíxols amb motiu del dia de la dona 2014

llibredona3