El clam de tota la comunitat educativa catalana ha estat unànime. El model d’immersió lingüística ha funcionat adequadament molts i molts anys, i ha permès que els alumnes catalans acabessin la seva escolarització obligatòria amb un bon domini del català i del castellà.
La nova llei educativa pretén trencar aquest equilibri.
Diversos centres de la comarca, com l’institut de Sant Feliu de Guíxols (la foto del qual veiem), han fet palesa la seva repulsa.
El LIC Baix Empordà s’adhereix a totes aquestes iniciatives per defensar un model que ha donat molts bons resultats.