parelles-santfeDurant aquest segon trimestre i part del tercer es duran a terme a l’Institut Sant Feliu parelles lingüístiques dins del programa del Voluntariat per la llengua.
D’aquesta manera alumnes, la llengua materna dels qiuals no és el català, conversaran amb alumnes catalanoparlants, per tal de compartir vivències,experiències i sentiments.
Al mes de maig es realitzarà la cloenda de manera conjunta per als dos instituts de Sant Feliu.