sistemes-educatius.pdf 

“Els sistemes educatius als països d’origen de l’alumnat immigrant. Una aproximació” Miquel Angel Alegre, Ricard Beniro i Shiela González. Informes breus, 8. Immigració Fundació Jaume Bofill

En aquest estudi es pretén identificar aquells elements dels sistemes educatius d’origen que cal tenir presents a l’hora de treballar per a la integració de l’alumnat nouvingut a les aules catalanes. Aquests elements ens proporcionen pistes per aproximar-nos millor a la situació i, sobretot, per comprendre les actituds de l’alumnat.