Aquest dossier personal d’aprenentatge que hem anat creant durant aquest curs resulta un recurs perfecte per anar recollint tot el que hem anat assolint.

Crec que és uma forma atractiva de fer arribar els meus coneixements a l’alumnat, per això, intentaré utilitzar un EPA amb els meus continguts elaborats per a las classes. Serà un bon recurs per a  l’alumnat, ja que tindrà també al seu abast de forma fàcil tots els materials actualitzats.

Durant el curs he après aspectes que no coneixia relacionats amb la competència digital tant a nivell instrumental com metodològic.També un tema important, fer conscients a l’alumnat de la seguretat a Internet i de l’autoria dels continguts que hi poden trobar.

Posant la mirada en el futur una de les meves prioritats serà introduir aquests recursos a la meva pràctica diària docent i que el meu alumnat desenvolupi les seves habilitats i competències digitals.