Author Archives: mrodr538

About mrodr538

Pseudo-pedagog. De vegades amant dels mestres de la "vella escola", moltes vegades en contra de la frase "en els meus temps això no passava", sempre en contra de la pèrdua de memòria que semblen tenir molts professionals, que no recorden com de cabrons i malparits podíem ser nosaltres i/o els nostres companys de curs quan érem adolescents. No, perdoneu... que nosaltres érem uns sants. Amant, sempre, d'aplicar la lògica a l'educació, el més senzill gairebé sempre funciona, per damunt de teories que s'escapen a la pràctica.

La Constitució Espanyola

Ahir va ser 6 de desembre, dia de la Constitució, enguany no hem tingut pont. Una llàstima.mingote

La Constitució, no és més que una llei, i com totes les lleis, interpretable, per qui?, pel Tribunal Constitucional, aquell que està conformat per jutjes amb un clar component polític, i que ens declararà l’Estatut de Catalunya, aprovat democràticament, com anticonstitucional (no tot, clar, només el que ells creguen).

 

Alhora, a banda de la interpretació oficial, hi ha els partits polítics que també interpreten al seu gust aquesta llei, també existeixen moltes persones “versades” en tot, que donen la seua opinió, moltes vegades sense haver llegit la “carta magna”, repetint com a lloros el que han sentit dir a polítics. Què intel·ligent Mingote.

Així que hui us deixe l’article 27, del Capítol Segon, sobre els drets i les llibertats.

Article 27

1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills reben la formació religiosa i moral que vaja d’acord amb les seues conviccions.

4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació col·lectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als drets constitucionals.

7. Els professors, els pares i, en els seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l’administració amb fons públics, en la forma que la llei establesca.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reunesquen els requisits que la llei establesca.

10. Es reconeix l’autonomia de les universitats, en la forma que la llei establesca.

 

Be, ací us la deixe, la podeu interpretar si voleu, un dia d’aquests ho faré jo.

Moodle

Hui torne a escriure. De fons, la pel·licula la vida secreta de les paraules. Feia molt de temps que vaig posar en marxa aquest bloc, però mai no havia escrit res.la vida secreta de les paraules

 Hui ha estat el meu segon dia de curs de Moodle, un nou producte del Departament, amb ell es poden crear cursos online. Les seves aplicacions són bastant interessants. El cas és que actualitzant el meu perfil, me n’he adonat, tinc correu, tinc facebook, tinc un bloc on escric (molt de tant en tant) al voltant d’un treball d’investigació que estic fent, però no tinc cap lloc on parle d’educació, el meu camp professional.

 

No és que crega que el que jo puga dir aportarà res al món de l’ensenyament, però tinc ganes de dir alguna cosa, tot i que siga per llegir-la jo d’ací un temps.

 

El món està canviant, com sempre, però en aquests moments sembla que moltes coses canviaran en l’ensenyament en poc temps, la LEC, el Pla de Bolonya, les noves tecnologies a l’escola (TIC).

 

I que collons! jo també vull dir la meua!

 

Comentari de la imatge: Un pedagog després d’haver-se llegit la LEC i el Plà de Bolonya d’una sentà. Menys mal que sempre hi ànimes pel món que els cuiden.

Perquè vull

Sempre que alguna persona enceta un bloc, té la compulsió de justificar-se, de dir de què va a escriure. Jo també ho faré, no ho he pogut evitar.

Comence el bloc, perquè vull.

Escriuré del que em done la gana.

No sé si escriure molt més, però ací està. De moment no el publicitaré. Ja veurem si ho faig més endavant.