La Constitució Espanyola

Ahir va ser 6 de desembre, dia de la Constitució, enguany no hem tingut pont. Una llàstima.mingote

La Constitució, no és més que una llei, i com totes les lleis, interpretable, per qui?, pel Tribunal Constitucional, aquell que està conformat per jutjes amb un clar component polític, i que ens declararà l’Estatut de Catalunya, aprovat democràticament, com anticonstitucional (no tot, clar, només el que ells creguen).

 

Alhora, a banda de la interpretació oficial, hi ha els partits polítics que també interpreten al seu gust aquesta llei, també existeixen moltes persones “versades” en tot, que donen la seua opinió, moltes vegades sense haver llegit la “carta magna”, repetint com a lloros el que han sentit dir a polítics. Què intel·ligent Mingote.

Així que hui us deixe l’article 27, del Capítol Segon, sobre els drets i les llibertats.

Article 27

1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills reben la formació religiosa i moral que vaja d’acord amb les seues conviccions.

4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació col·lectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als drets constitucionals.

7. Els professors, els pares i, en els seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l’administració amb fons públics, en la forma que la llei establesca.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reunesquen els requisits que la llei establesca.

10. Es reconeix l’autonomia de les universitats, en la forma que la llei establesca.

 

Be, ací us la deixe, la podeu interpretar si voleu, un dia d’aquests ho faré jo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *