NORMES DE CICLE

NORMES DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
• Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognom, i col·locar la beta d’uns 10 cm.
• A l’escola no es poden portar ni joguines, ni llaminadures, ni invitacions de festes d’aniversari.
• No es poden portar paraigües ni impermeables.
• És obligatori portar el xandall de l’escola per fer psicomotricitat i les excursions que realitza l’escola.
• No es pot venir al col·legi amb samarretes d’equips esportius.
• Retornar papers i autoritzacions en el termini indicat.
• Llegir amb cura totes les informacions.
• Respecteu els horaris d’entrades i sortides de l’escola ( no es pot passar per la porteria).
• Seria convenient que vinguessin esmorzats de casa. Si voleu podeu  portar un petit esmorzar per menjar  a mig matí…Recordeu que el dimecres és el dia de la fruita, per tant  s´ha de portar una peça de fruita.
• Utilitzar carmanyola en lloc de paper d’alumini.
• Si s´ha de prendre algun medicament cal signar l’oportuna autorització acompanyada de la recepta del     metge.
• Millor que ens aviseu si el nen/a no vindrà a l’escola. Es pot avisar telefònicament . Cal justificar sempre les absències.