OBJECTIUS DEL TALLER DE CUINA

 • Adquirir hàbits d’alimentació saludable i estratègies per a comprar els aliments i cuinar receptes senzilles.
 • Eixamplar les relacions interpersonals i adquirir habilitats socials.
 • Millorar la competència comunicativa oral, comprensió i expressió en llengua catalana.
 • Augment del lèxic d’ús quotidià.
 • Adquirir la noció de “procés” per arribar a assolir una fita. Passos i ordenació temporal en la preparació dels menjars.
 • Millorar els hàbits d’ordre i higiene personal.
 • Augmentar la col·laboració i el treball en grup.
 • Augmentar la satisfacció per la feina ben feta.
 • Millorar l’autocontrol i l’autoestima.
 • Augmentar el grau d’atenció davant d’una tasca relativament llarga.
 • Afiançar els conceptes de llenguatge i matemàtiques que es treballen a l’aula.
 • Posar en contacte l’infant amb productes diversos, aliments naturals i manufacturats.
 • Eixamplar el coneixement del medi natural i social.

Pensem que aquesta és una experiència molt positiva. Els alumnes
han millorat molt la seva capacitat comunicativa, gaudeixen i senten que “són capaços”, poden fer coses que agraden als seus companys. Es tracta d’aprendre d’una manera funcional, viscuda i amb el menjar que normalment és un tema que els motiva molt a continuar aprenent.
La resta de companys del grup-classe ho viu com un regal i quan berenen el què ells han fet i els han explicat, els donen les gràcies i els reconeixen els mèrits, d’aquesta manera els alumnes que atèn la USEE també gaudeixen de l`éxit davant els companys.
Tot ho fem en fred o al forn o microones. Potser quan siguin més grans, farem receptes més complexes… Creiem que en tenim per molts cursos ja que cap alumne vol deixar de fer aquest taller i tots saben perfectament quin dia de la setmana toca i quants dies falten pel proper. Les famílies també n’estan assabentades i diuen que han vist molts avenços sobretot en els casos de TGD que tenien bastants problemes amb els sabors nous i les diferents textures.

FEM TALLER DE CUINA

El motiu que ha impulsat el disseny d’aquesta activitat és buscar una manera d’ensenyar i aprendre lúdica i engrescadora que afavorís la interacció i la comunicació entre els alumnes de la USEE, en petit grup, i després, al si del seu grup classe, fos una eina més de relació
social i inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials en entorns ordinaris.

D’una setmana per l’altra es debat quin menjar ens agradaria fer el proper Taller de Cuina.

1.-Es fan propostes i se’n escull una entre tots
2.- Fem la llista del què cal comprar i una mica de pressupost.
3.- Comprem i/o portem de casa els ingredients
4.- La tarda de dimecres, els alumnes paren taula (tovalles, tovallons, gots, plats i coberts) i també preparen els utensilis i estris de cuina que ens calen. Ho fem normalment a l’espai del laboratori ja que allí tenim el forn i també hi ha pica i aixetes per a rentar-nos les mans.
5.- Posem els ingredients sobre la taula i en parlem ( colors, textures, mides, formes, gust, qualitats diverses…). Olorem i toquem i parlem de les experiències prèvies que cadascú té amb aquells aliments.
6.- Manipulem els aliments: tallant, aixafant, barrejant, batent, ajuntant, …
7.- Observem els canvis que es produeixen i els verbalitzem.
8.- Fem fotos dels passos que hem anat seguint fins al resultat final
( un altre dia ho mirarem a l’ordinador)
9.- Mengem junts i convidem a tastar-ho a un dels grups classe als que pertanyen aquests “cuiners”
10.- En fem un dibuix o alguna frase escrita que representi el què s’ha fet i escrivim la recepta per a obtenir un receptari a final de curs de tot el que hem cuinat.

Treballem la competència comunicativa, hàbits d’autonomia personal, habilitats socials, valors per a la inclusió i la convivència (col·laboració, respecte per l’altre, responsabilitat compartida…)
Els infants aprenen també, de manera col·lateral, molts continguts de matemàtiques i medi natural.
Treballem en petit grup (és l’única activitat setmanal on estan junts els vuit infants que atèn la USEE). Després però, passem a entrar dins un grup-classe per a compartir el berenar i, llavors hem d’explicar com ha anat la confecció del plat i els companys i companyes valoren molt positivament la tasca dels “cuiners”.

QUINA ÉS LA NOSTRA INTERVENCIÓ EDUCATIVA?

La intervenció està encaminada a assolir els objectius que ens plantegem amb el/la tutor/a en el PI (Programa individualitzat per a cada infant) i es duu a terme en dues modalitats:

*Suport en petit grup
Vincle afectiu, autoestima, identitat
Continguts bàsics de llenguatge i matemàtiques
Motricitat global, fina i lateralització
Orientació espai-temps. Anticipació d’esdeveniments
Processos cognitius bàsics (percepció atenció i memòria)
Ús de l’ordinador, eina d’aprenentatge i diversió
Habilitats socials i hàbits d’autonomia personal

*Suport al grup ordinari
Funcionalitat del llenguatge i activitats adaptades
Hàbits, normes de convivència, interacció amb iguals
Festes i sortides
Activitats específiques amb mig grup: tallers de plàstica i d’avis, psicomotricitat, educació física, aula de ciències i hort

TREBALLEM:

– La inserció al centre. Coneixement dels espais, les persones i les normes.
– L’autocontrol i els hàbits d’autonomia.
– L’anticipació de les activitats que es faran amb el grup ordinari
– La participació en les activitats fora de l’aula: menjador, tallers, sortides, festes i celebracions.
– El desenvolupament i millora de la competència comunicativa oral i gestual, els dobles sentits i les bromes. Discriminació auditiva, lèxic d’ús quotidià, funció de demanda, torns de parla i escolta atenta.
-Continguts curriculars bàsics de llengua i matemàtiques, segons el nivell de cada alumne.
– Desenvolupament i millora de la motricitat global i segmentària, consolidació de l’esquema corporal i lateralitat. Millora de l’equilibri i coordinació. El joc i les normes.
– Suport emocional i augment de l’autoestima.
– Assessorament i suport emocional a les famílies en les entrevistes que fem conjuntament amb les tutores.
– Coordinació interdisciplinària ( EAP, CDIAP, CSMIJ, Logopedes-Psicòlegs externs, Centres específics d’Ed. Especial).

PERQUÈ TENIM USEE A L’ESCOLA?

La nostra és una escola que vol ser inclusiva i, per tant, no vol excloure cap infant perquè considerem la “diferència” un element enriquidor i formador de persones tolerants i col·laboratives i és per aquest motiu que vam presentar el nostre projecte inclusiu i tenim una USEE.

Aquesta unitat està formada per la Mercè, especialista en Ed. Especial (psicopedagoga), i la Vanessa, educadora d’Ed. Especial que són les encarregades de dissenyar, junt amb les tutores, les adequacions curriculars de nou infants i fer el suport personalitzat segons cada cas, tant dins com fora del grup-classe, amb l’assessorament del professional de l’EAP.

QUÈ ÉS LA USEE?

Aquestes sigles corresponen a: Unitat de Suport Educació Especial
Es tracta d’un recurs amb el que el Departament d’Educació dota als centres que tenen alumnat amb necessitats educatives especials, que presenten barreres per a l’aprenentatge i la socialització i que són susceptibles de ser escolaritzats en centres específics.