Perquè tenim SIEI a l’escola?

La nostra és una escola inclusiva i, per tant, no vol excloure cap infant perquè considerem la “diferència” un element enriquidor i formador de persones tolerants i col·laboratives i és per aquest motiu que vam presentar el nostre projecte inclusiu i tenim el suport del SIEI.

Aquesta unitat està formada per la Cristina, mestra especialista en Ed. Especial  i la Sílvia, educadora d’Ed. Especial que són les encarregades de dissenyar, junt amb les tutores i els tutors, el Pla Individualitzat de 10 infants i fer el suport personalitzat segons cada cas, tant dins com fora del grup-classe, amb l’assessorament del professional de l’EAP.
La intervenció està encaminada a assolir els objectius que ens plantegem amb el/la tutor/a en el PI (Programa individualitzat per a cada infant) i es duu a terme en dues modalitats:

Suport en petit grup
Vincle afectiu, autoestima, identitat
Continguts bàsics de llenguatge i matemàtiques
Motricitat global, fina i lateralització
Orientació espai-temps. Anticipació d’esdeveniments
Processos cognitius bàsics (percepció atenció i memòria)
Ús de l’ordinador, eina d’aprenentatge i diversió
Habilitats socials i hàbits d’autonomia personal

Suport al grup ordinari
Funcionalitat del llenguatge i activitats adaptades
Hàbits, normes de convivència, interacció amb iguals
Festes i sortides
Activitats específiques amb mig grup: tallers de plàstica i d’avis, psicomotricitat, educació física, aula de ciències i hort

TREBALLEM:

– La inserció al centre. Coneixement dels espais, les persones i les normes.
– L’autocontrol i els hàbits d’autonomia.
– L’anticipació de les activitats que es faran amb el grup ordinari
– La participació en les activitats fora de l’aula: menjador, tallers, sortides, festes i celebracions.
– El desenvolupament i millora de la competència comunicativa oral i gestual, els dobles sentits i les bromes. Discriminació auditiva, lèxic d’ús quotidià, funció de demanda, torns de parla i escolta atenta.
-Continguts curriculars bàsics de llengua i matemàtiques, segons el nivell de cada alumne.
– Desenvolupament i millora de la motricitat global i segmentària, consolidació de l’esquema corporal i lateralitat. Millora de l’equilibri i coordinació. El joc i les normes.
– Suport emocional i augment de l’autoestima.
– Assessorament i suport emocional a les famílies en les entrevistes que fem conjuntament amb les tutores.
– Coordinació interdisciplinària ( EAP, CDIAP, CSMIJ, Logopedes-Psicòlegs externs, Centres específics d’Ed. Especial).

Un comentari a “Perquè tenim SIEI a l’escola?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *