Autoconeixement


QUINES COMPETÈNCIES SÓN NECESSÀRIES AL MÓN LABORAL?

Hi ha una sèrie de competències clau que s’associa més a unes conductes i unes actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d’activitat, a molts llocs de treball i, la qual cosa és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

Aquestes actituds que conformen les competències clau dels professionals del present i el futur no són un mer complement útil a les competències tècniques per les quals un ha estat contractat o valorat en el seu lloc de treball. Aquestes competències s’han de valorar com a elements identificadors d’una actitud professional adequada als temps moderns.

1. La primera de les capacitats clau és la capacitat de resolució de problemes, és a dir, la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l’organització i/o aplicació d’una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució.

2. La segona és la capacitat d’organització del treball o, dit d’una altra manera, la disposició i habilitat per crear les condicions adequades d’utilització dels recursos humans o materials existents pera desenvolupar les tasques amb el màxim d’eficàcia i eficiència.

3. La capacitat de responsabilitat en el treball és la disposició per implicar-se en el treball, considerant-la l’expressió de la competència professional i personal i cuidant que el funcionament dels recursos humans i materials sigui l’adequat.

4. La capacitat de treballar en equip és la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per conquistar un objectiu proposat.

5. La cinquena capacitat és la d’autonomia és a dir, la capacitat de realitzar una tasca de forma independent, executant-la de principi fins al final, sense necessitat de rebre cap ajuda o suport. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir, no obstant això, que en certes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.

6. La sisena és la capacitat de relació interpersonal. Per aquest terme entenem la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tracte adequat, amb atenció i simpatia.

7. L’última de les capacitats clau que hem seleccionat és la capacitat d’iniciativa o habilitat i disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, podríem estar ja parlant de la capacitat d’innovació.

 OBSERVA ALGUNS D’AQUESTES OFICIS

ADMINISTRATIU / VA

 

PERRUQUER / A

  INFERMER / A

 

   ACTIVITAT pdf

QUINES COMPETÈNCIES SÓN NECESSÀRIES EN CADASCUNA D’AQUESTES OCUPACIONS?

Valora quines d’aquestes habilitats farien a una persona competent per realitzar les feines que has vist als vídeos. Tria cinc de la llista, de més a menys important, per cada activitat professional.

Un / a administratiu / va hauria de ser…

Un / a perruquer/a hauria de ser…

Un / a infermer / a hauria de ser…

LLISTA d’habilitats i destreses.

  • Capacitat d’aprenentatge i d’organització, capacitat d’aprenentatge,tacte en el tracte amb les persones, delicadesa i paciència, amabilitat en el tracte,iniciativa, autocontrol i serenitat, destresa manual, precisió manual, pulcritud i higiene, capacitat de comunicació, capacitat de gestió i comunicació, ser metòdic i ordenat, aptitud per treballar en equip, capacitat numèrica i precisió, amabilitat en el tracte, creativitat i sentit estètic, autonomia, iniciativa i responsabilitat, destresa manual i agudesa visual, capacitat d’organització, capacitat d’adaptació als canvis i tendències.

AVALUA LES TEVES COMPETÈNCIES

 

Respon les preguntes del següent qüestionari (fent clik a la imatge), i podràs autoavaluar el teu nivell en aquelles competències més valorades al món laboral. Suma tots els punts i interpreta els resultats amb la taula:

RESULTATS Interpretació
Entre 80 i 56 punts Si has sumat entre 80 i 56 punts, es pot dir que tens totes aquelles competències que valoren al món laboral. Només has de conservar-les i potenciar-les. Enhorabona!
Entre 55 i 40 punts No està gens malament! Revisa les teves puntuacions. Totes estan en els mateixos nivells? Hi ha algunes que surten més perjudicades? Quines? Quines són les teves fortaleses? Sempre ens podem recolzar en els nostres punts forts, per reforçar aquells que no ho són tant. Si totes estan per sobre del cinc.., aprovat/da.
Menys de 39 punts Ara ja coneixes una mica més de tu i del que demanen al món laboral, que cada vegada està més a prop. Has de reforçar les teves competències i només hi ha una forma de fer-ho… Practicant i posant atenció en l’objectiu, PROGESSAR.

ACTIVITAT EN PDF.

 

Referències:

  • http://www.educaweb.cat/
  • DICCIONARI DE COMPETÈNCIES http://w27.bcn.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
  • https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *