EINES AVALUACIÓ

Avaluarem mitjançant la coavaluació després de cada exposició oral.

Go to Top