Arxiu mensual: abril de 2017

La diversitat de les llengües del món

Apartats del treball:

  1. Definició de família lingüística.
  2. Classificació de les principals famílies lingüístiques i el nombre de parlants.
  3. Mapa de la distribució al món  de les principals famílies lingüístiques.
  4. Taula dels grups de llengües indoeuropees d’Europa.
  5. Presentació de la família de llengües romàniques.
  6. Taula dels territoris que configuren el domini lingüístic del català.
  7. Mapa de les varietats geogràfiques o dialectes de la llengua catalana.

El treball el lliurareu a la llibreta el divendres, 5 de maig.

D’alguns apartats del treball trobareu informació al bloc 5 del llibre de text.

Adreces per consultar la informació:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Mapa_Lenguas_del_Mundo.png

https://diversicat.wordpress.com/category/dialectes-del-catala/