Arxiu mensual: desembre de 2016

“La vaca cega”

Un poema de Joan Maragall

La vaca cega

Topant de cap en una i altra soca,

avançant d’esma pel camí de l’aigua,

se’n ve la vaca tota sola. És cega.

D’un cop de roc llançat amb massa traça,

el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre

se li ha posat un tel; la vaca és cega.

Ve a abeurar-se a la font com ans solia,

mes no amb el ferm posat d’altres vegades

ni amb ses companyes, no: ve tota sola.

Ses companyes, pels cingles, per les comes,

pel silenci dels prats i en la ribera,

fan dringar l’esquellot mentre pasturen

l’herba fresca a l’atzar… Ella cauria.

Topa de morro en l’esmolada pica

i recula afrontada… Però torna

i abaixa el cap a l’aigua i beu calmosa.

Beu poc, sense gaire set. Després aixeca

al cel, enorme, l’embanyada testa

amb un gran gesto tràgic; i parpelleja

damunt les mortes nines, i se’n torna

orfe de llum sota del sol que crema,

vacil·lant pels camins inoblidables,

brandant llànguidament la llarga cua.

Els contactes vocàlics

En un vers també es poden produir els fenòmens de contacte vocàlic següents:

 El hiat es produeix quan dues vocals successives es pronuncien en dues síl·labes diferents sense que es produeixi diftong o contracció.

La sinalefa  és la unió en una sola síl·laba mètrica de dues vocals en contacte, situades l’una a la fi d’un mot i l’altra al començament del mot següent.

L’elisió és la pèrdua del so d’una de les vocals en contacte.

 

La descripció

Els textos descriptius ens expliquen com són les persones, els animals, els objectes o un paisatge. Ens detallen l’aspecte, les qualitats que presenta   l’element descrit .

En un text descriptiu es poden utilitzar verbs en present, en imperfet, substantius, adjectius que afegeixen qualitats a la realitat descrita, comparacions, etc

Gèneres descriptius:

  • Les guies (turístiques, d’animals, plantes…)
  • Anuncis per trobar amics, amigues
  • Avisos sobre persones o animals desapareguts
  • Definicions i caracteritzacions de persones, animals, objectes, paisatges…
  • Sovint apareix en una seqüència de text més àmplia (textos narratius)

Estructura narrativa: (4 elements)

  • TEMA : element a descriure
  • EXPANSIÓ : Enumeració i detall de les parts i propietats de l’element descrit. Hem de seleccionar l’ordre (dalt a baix, dins a fora, dreta a esquerra, general a concret…..)
  • POSADA ESCENA : detalls de l’entorn i semblances

PROGRESSIÓ DESCRIPTIVA : descripció de subtemes o nous aspectes