Glossari

Darrera actualització: 30/12/2011

Aquí us seleccionem algunes de les paraules que són d’ús freqüent dins del Pla TAC.

ÀGORA. Sistema d’allotjament múltiple de Moodle i intranets (basades en el projecte Intraweb) que ofereix el Departament d’Ensenyament als centres docents i Serveis Educatius de Catalunya. El centre ha de sol·licitar l’alta corresponent. Enllaç

ALEXANDRIA. Biblioteca de recursos virtuals per a l’aula. Espai col·laboratiu on es poden consultar recursos en línia i se n’hi poden afegir per contribuir a ampliar la base de dades. Enllaç.

ATENEU. Espai de formació en línia en es recullen els materials elaborats per a les activitats formatives, recursos metodològics i documentals, eines per treballar a les aules i tutorials. Enllaç

ÀTRIA. “Plataforma que la Generalitat de Catalunya ha iniciat el curs escolar 2010-2011 per a gestionar el coneixement, l’accés i l’adquisició dels recursos digitals educatius en el marc del Projecte eduCAT1x1 del Departament d’Educació”. Enllaç

COMPETÈNCIA DIGITAL. Enllaç. És la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals. Comprèn cinc grans dimensions:

  1. Dimensió de l’aprenentatge: abasta la transformació de la informació en coneixement i la seva adquisició.
  2. Dimensió informacional: abasta l’obtenció, l’avaluació i el tractament de la informació en entorns digitals.
  3. Dimensió comunicativa: abasta la comunicació interpersonal i la social.
  4. Dimensió de la cultura digital: abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital.
  5. Dimensió tecnològica: abasta l’alfabetització tecnològica i el coneixement i domini dels entorns digitals.

EVA (Entorns Virtuals d’Aprenentatge) – EVEA (Entorns Virtuals d’Ensenyament-Aprenentatge). També es denominen: Campus Virtual o Plataforma e-learning.

Es tracta de programes que faciliten l’ensenyament-aprenentatge mitjançant recursos informàtics. Presuposen el concepte d’aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyamet i l’aprenentatge, com el Moodle. Aquestes aules tenen funcions comunicatives (fòrums, xats, missatgeira), d’aprenentatge (recursos i activitats), d’organització i gestió (calendari, agenda, tauler de notícies) i de seguiment-avaluació (informes d’activitats i taules de qualificacions). +info

IMAE. Innovació en Metodologies de l’Aprenentatge i l’Ensenyament.
Enllaç

MeRLÍ (Metadades de Recursos en Línia). Catàleg de recursos digitals educatius, amb un cercador de materials didàctics de biblioteques de recursos digitals (Edu365.cat, Quaderns Virtuals, Clic, Edu3.cat, Alexandria…). Permet la cerca de materials per etapa educativa i àrea curricular. Qualsevol docent, amb el seu identificador i clau, pot accedir-hi des de:  Enllaç

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment): portal educatiu o aula virtual. Es tracta d’un programari de codi lliure i gratuït per crear i gestionar entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. Es basa i promou les pràctiques pedagògiques de caràcter constructivista i socials.

NETIQUETA (també netiquette o network). Regles per a la comunicació per Internet amb l’objectiu de fer-la més efectiva i estalviar recursos i temps. +info 1, +info 2 (Normes d’etiquetes a Internet).

ODISSEA. Entorn virtual de formació del Departament d’Ensenyament. Enllaç

PDI. Pissarra Digital Interactiva. Hi ha diversos models (eBeam, Uniboard, Smart, etc). Cal un programari específic per gestionar-les i per crear aplicacions didàctiques. N’hi ha amb un suport específic (pissares Smart) i d’altres que són un dispositiu receptor del què reben del canó-projector.

Programa eduCAT 2.0. Integra l’anterior denominat Projecte 1×1. Agrupa totes les actuacions del Departament d’Ensenyament per promoure l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge. +info

  • Modalitat 1 a 1 (eduCAT 1×1). Modalitat triada pel nostre centre. Un ordinador (pantalla de 10”) per a cada alumne. És propietat de l’alumne i la seva adquisició està financiada per la Generalitat. Les prestacions d’aquest Netbook són superiors a les d’un ordinador de la mateixa marca i model que es troba al mercat (més autonomia de la bateria, detector de moviment, chipset o placa base, memòria RAM de 2Gb i software).

SOFTWARE: Equipats amb Windows Office 2010 (Windows Seven) i Linkat.

COST. 305€= 150€ família + 150€ financiaó de la Generalitat + 5€ per contractar entorns virtuals d’aprenentatge dins dels homologats (Àtria). Aquest ajut de 150€ només es paga una vegada i no té efectes en les reparacions o en d’altres adquisicions.

  • Modalitat 1 a 2. Un ordinador per a cada dos alumnes. L’ordinador és propietat del centre. Té una pantalla més gran (15”).

Projecte 1:1 (un ordinador/alumne). Un ordinador personal (pantalla de 10″) per cada alumne, amb l’equipament necessari (programari) per a un ús educatiu. Inlou la utilització de llibres de text digitals i entorns d’aprenentatge virutal (Moodle).

TAC. Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement.

TIC. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

UBUNTU. Sistema operatiu de la família GNU/Linux.

WEB 2.0 (o webs socials). Aplicacions web que faciliten l’intercanvi d’informació, la interoperativitat, la col·laboración en xarxa com:

XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Enllaç. Enllaça a totes les plataformes del Departament d’Ensenyament (Alexandria, Odissea, Àgora, etc.). Destaquem els següents apartats:

  • Escola Oberta. Materials didàctics classificats per matèries. Enllaç
  • Formació permanent | Programa de formació tememàtica. Índex històric de materials (també des d’Ateneu)

Trobareu més informació al TICcionari de l’XTEC. Feu CLIC sobre la imatge següent per accedir-hi.