Monthly Archives: gener 2011

Treballem la publicitat

Tasca a desenvolupar:
Escoltar un programa de radio i contestar:
Quin programa fan?
……………………………………………………………………………
Espera que facin publicitat. Escolta un anunci i omple les preguntes:

Qui s’anuncia? ………………………………………………………………………………..
Què anuncia?
……………………………………………………………………………………Hi ha música de fons? …………………………………………………………………………………..
Se senten altres tipus de sorolls musicals? ………………………………………………………………………………..…
Parlen de pressa o a poc a poc? …………………………………………………………………….……………