1.3 Les WebQuest a l’escola inclusiva

[slideshare id=329270&doc=les-webquest-a-lescola-inclusiva-1206975391684343-2&w=425]

Els projectes interdisciplinaris que vaig dinamitzar en el curs d’aprofundiment d’Aules Obertes es troben penjats en l’adreça: http://www.xtec.cat/formacio/aulesobertes/projectes_0708/index.htm i la resta de recursos en l’adreça: http://www.xtec.cat/formacio/aulesobertes/materials/index.htm

ffoto-mar.JPG

TÍTOL DEL TALLER: Les webquest a l’escola inclusiva

RESUM:
Si les webquest s’han convertit en un nou recurs que progressivament es va introduint amb èxit a l’aula, l’àmbit de l’educació especial, de les aules obertes i de l’acollida de l’alumnat nouvingut no en pot resultar aliè, ben al contrari, és aquí on les webquest poden assolir una especial rellevància. D’una banda, podem adaptar qualsevol unitat didàctica a diferents col·lectius d’alumnes: als que presenten alguna deficiència de tipus motòrica, visual, auditiva o mental, als que necessiten un reforç per assolir els objectius fixats, als nouvinguts, als superdotats, als que pateixen llargues malalties que els impedeixen assistir amb regularitat a classe o als que resideixen temporalment en aules hospitalàries. D’altra banda, el fet que les Webquest s’integrin dins de les TAC ens permet emprar diversos recursos informàtics per realitzar les tasques assignades, com per exemple programari específic, inclusió de vídeos i de sons, text acompanyat d’estímuls gràfics i pictogràfics, accessibilitat web, activitats jclic, quaderns virtuals, caceres del tresor i projectes interdisciplinaris.

COORDINACIÓ: Maria del Mar Lluelles Perera, professora d’informàtica de l’IES-SEP Caparrella de Lleida, formadora del Departament d’Educació, formadora del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, formadora del Curs d’Aptitud Pedagògica (ICE de la UdL) i membre de la Comunitat Catalana de Webquest

Pàgina web del taller http://www.xtec.cat/~mlluelle/jornades/caceres.htm

  lluelles1.pngwebquest.pdf

One thought on “1.3 Les WebQuest a l’escola inclusiva

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà