2.2 Secundària

1. Esther Renart Prat erenart@xtec.cat
     Experiència WEBQUEST: EL BRUEL DE CASTELLÓ DE M. ÀNGELS
     ANGLADA

     http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqanglada/index.HTM

2. Carme Durán cduran4@xtec.net
      Experiència WEBQUEST: LAZARILLO DE TORMES

      http://webquest.xtec.cat/httpdocs/lazarillo/index.htm

      BLOC amb el treball realitzat pels alumnes
      http://lazarilloyelciego.bitacoras.com

3. Elisa Comes i José Manuel López

     ecomes.lavall@institucio.org  (jmlopez@institucio.org

      Experiència WEBQUEST: EL MES DEL MES
      http://www.mespermenys.cat/mesdelmes.htm

 

4. Jesús Pedrós i Lourdes Manzanedo jpedros2@xtec.cat

      Experiència WEBQUEST al IES DOCTOR TRUETA
       http://www.xtec.es/iestruetaprat/
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

5. Carmen Pilar Martí Ballester i Mª Teresa Balaguer Coll
      cmarti@cofin.uji.esbcoll@cofin.uji.es

      Experiència WEBQUEST: “APLICACIÓN DEL MODELO WEBQUEST
      PARA ADQUIRIR COMPETENCIAS GENÉRICAS EN EL EEES”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà