Programa

 II JORNADA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

08:30 h. Recepció i acreditacions.


09:00 h. Presentació i inauguració de la jornada

Intervenen:

  • Sra. Mar Camacho Martí. Directora General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.
  • Sr. Jesús Moral Castrillo. Sub-director General d’Innovació i Formació.
  • Sr. Josep Biayna Gea. Cap de servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius.

09:40 h. Obrint boca: Controvèrsia Inicial


11:00 h. Fira’T:

  • Seu i conversa amb el professorat que presenta les experiències del seu centre
  • Fira-T entre els diferents programes d’innovació pedagògica

Accés a les diferents Experiències de centre


13:00 h. Conferència: Innovació i benestar social a l’aula. (en castellà)
              A càrrec de Begoña Ibarrola


14:00 h. Final de la jornada: Controvèrsia Final

Clourà la jornada l’Hble. Sr. Josep Bargalló Valls. Conseller d’Educació