Situació d’aprenentatge: Últimes notícies

Descripció de la situació d’aprenentatge

A l’Institut Ramon Barbat i Miracle hem creat un blog per a informar de les notícies d’actualitat que passen a Vila-seca. Per això, hem creat diversos equips de redacció en funció de les preferències de l’alumnat per a crear un diari digital.
Una vegada formats els equips de redactors i redactores haurem de redactar una notícia que faci referència a la temàtica escollida, aquesta notícia haurà d’anar acompanyada de material gràfic (imatges, vídeo, fotografia, dibuix) i també d’un àudio amb la lectura de la notícia i la descripció del material gràfic.
Tot el material haurà de ser inèdit i l’haurem de publicar al blog d’últimes notícies per tal que arribi a tothom.

Objectiu de la situació d’aprenentatge

  • Aprendre a crear continguts digitals en català per a comunicar-los i publicar-los a la xarxa en diferents formats.

Criteris d’avaluació

  • Realitzar productes digitals de manera col·laborativa, tant per a creacions digitals com per a l’organització del treball en grup, seleccionant les eines col·laboratives més adequades.
  • Elaborar continguts propis en diferents formats, mitjançant aplicacions i estratègies de recollida i representació de dades més complexes, contrastant críticament fonts actuals i del passat.
  • Producció de textos de tipologia diversa, dirigits a diferents destinataris, de forma autònoma i amb una intenció concreta seguint les normes ortogràfiques.

Competències treballades

  • Llengua catalana i literatura. Competència específica 5. Produir textos escrits i multimodals amb adequació, coherència, cohesió, aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes.
  • Competència digital (CD). CD3. Participa, col·labora i interactua mitjançant eines i/o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les seves accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva.
  • Competència ciutadana (CC) Geografia i història. Competència específica 1 Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicant els procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho a través de diferents formats.

FIM VILA-SECA

Després de presentar la programació artística de la nova edició, integrada per 39 propostes de música emergent i d’espectacles de música familiar, la FiM Vila-seca dona a conèixer la programació per dies.

Sota el lema “Demà és ara”, la FiM Vila-seca celebrarà la seva 20a edició entre el dijous 16 i el diumenge 19 de maig, amb 55 concerts d’accés lliure i gratuït. Ja es poden consultar els horaris al web www.fim.catL’edició 2024 de la FiM programa un total de 39 formacions, de les quals 23 són actuacions de grups emergents i 32 projectes de música familiar. Hi haurà més de 150 artistes sobre els 8 escenaris de la FiM que faran de la ciutat tarragonina la capital musical del país durant un cap de setmana de primavera. La fira renova el seu compromís amb l’aposta per les primícies, amb un 92% d’espectacles i concerts que seran estrenes.

Els perills de la contaminació industrial

L’alumnat de 3r d’ESO de geografia i història ha elaborat una maqueta o pòster 3D sobre la contaminació industrial amb l’objectiu de prendre consciència dels perills de la contaminació.
Hi ha 6 tipus de maquetes que mostren diferents problemàtiques: contaminants primaris, contaminants secundaris, pluja àcida, deteriorament de la capa d’ozó, efecte hivernacle i contaminació de l’aigua.

Han creat unes maquetes extraordinàries!

Editor: Photoshop Accions realitzades: brillo i contrast, i nivells.

Editor: Photoshop Accions realitzades: brillo i contrast, i nivells, retallar i filtre molinet.

Ús didàctic del material multimèdia

El material multimèdia és fruit de la utilització de més d’un mitjà de comunicació a la vegada. Podem combinar diferents elements: text, àudio, imatges, vídeo, animació, etc.1a més a més, ens permet captar l’atenció de l’alumnat i ens ajuda a mostrar els sabers des de múltiples maneres d’expressió i representació.

Ara bé, a la xarxa podem trobar molts materials multimèdia, però és difícil trobar un vestit a mida per a les nostres necessitats educatives, per això, moltes vegades és millor que el creem nosaltres mateixos, sigui com sigui, requereix temps i esforç.

Per una banda, és bo que l’alumnat aprengui a crear material, ja que ha d’utilitzar diferents programes o aplicacions per a fer presentacions, pòdcast, vídeos, edició de text o d’imatge, està clar que els ajuda a assolir la competència digital entre d’altres.

Tal com diu el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. L’alumnat ha d’aprendre a “Gestionar i utilitzar el propi entorn personal digital d’aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l’ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les necessitats en cada ocasió.”

El professorat ha de pautar les tasques, temporitzar-les i fer de guia en el seu procés. Per exemple, fa poc, a classe vam treballar l’ús del croma, va ser tota una experiència per l’alumnat i pel professorat. Van haver de crear un vídeo per a fer difusió de diferents monuments del poble, això, va comportar fer cerca d’informació, selecció dels monuments que volien mostrar, elaborar el guió, gravar el vídeo, editar el croma i entregar-lo al classroom. Va ser un treball inèdit i molt interessant, van treballar l’expressió oral, van conèixer nous racons del poble, van gravar i editar el croma, en general va ser una experiència molt enriquidora.

Per altra banda, hi ha vegades que ens costa discernir quan han creat els seus propis materials i quan s’han apropiat de textos i imatges d’altres, és a dir, quan copien. Per això, hem de crear situacions d’aprenentatge que no els permetin caure en aquesta temptació.

En definitiva, els recursos audiovisuals ajuden a potenciar un aprenentatge significatiu i a desenvolupar la competència digital quan els utilitzem en un context adequat.