Els perills de la contaminació industrial

L’alumnat de 3r d’ESO de geografia i història ha elaborat una maqueta o pòster 3D sobre la contaminació industrial amb l’objectiu de prendre consciència dels perills de la contaminació.
Hi ha 6 tipus de maquetes que mostren diferents problemàtiques: contaminants primaris, contaminants secundaris, pluja àcida, deteriorament de la capa d’ozó, efecte hivernacle i contaminació de l’aigua.

Han creat unes maquetes extraordinàries!

Editor: Photoshop Accions realitzades: brillo i contrast, i nivells.

Editor: Photoshop Accions realitzades: brillo i contrast, i nivells, retallar i filtre molinet.

Ús didàctic del material multimèdia

El material multimèdia és fruit de la utilització de més d’un mitjà de comunicació a la vegada. Podem combinar diferents elements: text, àudio, imatges, vídeo, animació, etc.1a més a més, ens permet captar l’atenció de l’alumnat i ens ajuda a mostrar els sabers des de múltiples maneres d’expressió i representació.

Ara bé, a la xarxa podem trobar molts materials multimèdia, però és difícil trobar un vestit a mida per a les nostres necessitats educatives, per això, moltes vegades és millor que el creem nosaltres mateixos, sigui com sigui, requereix temps i esforç.

Per una banda, és bo que l’alumnat aprengui a crear material, ja que ha d’utilitzar diferents programes o aplicacions per a fer presentacions, pòdcast, vídeos, edició de text o d’imatge, està clar que els ajuda a assolir la competència digital entre d’altres.

Tal com diu el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. L’alumnat ha d’aprendre a “Gestionar i utilitzar el propi entorn personal digital d’aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l’ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les necessitats en cada ocasió.”

El professorat ha de pautar les tasques, temporitzar-les i fer de guia en el seu procés. Per exemple, fa poc, a classe vam treballar l’ús del croma, va ser tota una experiència per l’alumnat i pel professorat. Van haver de crear un vídeo per a fer difusió de diferents monuments del poble, això, va comportar fer cerca d’informació, selecció dels monuments que volien mostrar, elaborar el guió, gravar el vídeo, editar el croma i entregar-lo al classroom. Va ser un treball inèdit i molt interessant, van treballar l’expressió oral, van conèixer nous racons del poble, van gravar i editar el croma, en general va ser una experiència molt enriquidora.

Per altra banda, hi ha vegades que ens costa discernir quan han creat els seus propis materials i quan s’han apropiat de textos i imatges d’altres, és a dir, quan copien. Per això, hem de crear situacions d’aprenentatge que no els permetin caure en aquesta temptació.

En definitiva, els recursos audiovisuals ajuden a potenciar un aprenentatge significatiu i a desenvolupar la competència digital quan els utilitzem en un context adequat.