Jocs amb… birles

birles1.JPG 

NOM DEL JOC: BITLLES

MATERIAL: 6 Bitlles i 3 bitllots

 

El joc de bitlles consta de sis bitlles de fusta i tres bitllots. Les bitlles tenen forma d’ampolla i per jugar cal plantar-les a terra en dues rengleres: tres bitlles al davant i tres al darrera. Entre bitlla i bitlla ha d’haver-hi una distància igual al diàmetre del cul de la bitlla.

 

A les bitlles s’hi pot jugar per equips o individualment:

Si s’hi juga individualment, cada jugador disposa de tres bitlots per llançar-los un darrere l’altre contra les bitlles. En una partida cada jugador repetirà aquesta acció tres vegades, llançant els tres bitllots cada cop que li toqui el torn.

 

Tots els jugadors llançaran els bitllots des de la mateixa distància, que serà entre 10 i 12 metres. No obstant això, cal adequar la distància a l’edat dels jugadors i al seu grau de maduració motriu, per la qual cosa no és estrany de fer partides a 4 o 6 metres.

 

Els jugadors han d’intentar tombar totes les bitlles menys una que queda plantada ( a la comarca de la Terra Alta aquesta tirada s’anomena “feta”). Si ho aconsegueixen s’anoten 10 punts. Si, per contra, la punteria no els acompanya, s’anoten tants punts com bitlles han tirat després de llançar els tres bitllots, excepte en el cas que les hgin tombades totes – jugada que s’anomena llenya– que no se n’anoten cap.

 

Els punts de les tres tirades se sumen al final per saber qui ha guanyat la partida.

 

Si es juga per equips, cadascun compost de jugadors, i es procedeix de la mateixa manera; per esbrinar els guanyadors se suma la puntuació dels membres de l’equip.

 

Orientacions didàctiques

 

  • Si llances amb la mà dreta, col·loca el peu esquerre al davant i el dret més endarrerit. Si ho fas amb l’esquerra, avança el peu dret.

  • Per llançar, flexiona un poc el tronc endavant, deixa el braç avall i estirat i, tot fent un balanceig, llança el bitllot després d’haver apuntat bé.

 

NOM DEL JOC: treure puntes

Material: 6 birles de fusta i 3 birlots

Jugadors: els que es vulguin

 

En aquest joc es plante les birles de la mateixa manera que es col·loquen en el joc de les birles tradicionals.

Des d’una certa distància, cada jugador tira també els tres birlots de forma consecutiva. L’objectiu del joc és tombar les quatre birles situades a banda i banda (dos i dos) de les que són plantades al centre (dos). Això vol dir que han de quedar plantades només les dos birles que hi ha a la columna del mig.

En aquest joc no hi ha cap sistema de puntuació, sinó que a l’inici de la partida tothom aposta alguna cosa (un cromo, un patacó, una xapa o qualsevol altra cosa que no consti diners). Desprès d’haver tirat tots els jugadors els seus tres birlots, qui ha aconseguit treure les puntes es queda el que s’ha apostat.

Si en lloc de jugar individualment es juga per equips, es reparteixien els objectes apostats enter els membres de l’equip vencedor.

Si desprès de tirar tothom ningú ho ha aconseguit es torna a reiniciar el joc.

NOM DEL JOCS:parells i senars.

Material: 6 birles i 6 birlots.

Jugadors: els que es vulguin.

L’objectiu del joc és deixar plantades un nombre senar o parell de birles desprès de les tres tirades.

Abans d’iniciar la tirada, es fa l’aposta i s’especifica si s’ha d’anar per parells o bé per senars. Si en la tirada del primer birlot el primer jugador ja encerta la jugada, no cap que segueixin tirant els altres participants. Es reinicia el joc apostant de nou i especificant la jugada altra vegada: senars o parells.

Els jugadors poden acordar tirar només amb un birlot o amb dos, segons el grau de destresa.

Si es vol afegir més dificultat al joc es poden combinar les jugades. Això vol dir, per exemple, parell i treure ambles, és a dir, les dues birles del mig;senar i treure les puntes de la dreta, etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *