La història es repeteix…

Pot semblar tòpic insistir en que la història és quelcom que es repeteix i de la qual sovint no hi aprenem prou… potser cal matissar aquest tòpic i insistir en la idea que el mer coneixement del passat només pel gust de saber com vivien els nostres avantpassats no serveix de gran cosa. Si el coneixement  del passat ha de tenir alguna utilitat, aquesta ha de ser la de servir per a poder aribar a conèixer i comprendre el nostre present.

Només un fina pel·lícula ens separa del retorn a la barbàrie i cal tenir l’esperança que el coneixement històric serveixi per no fer bones les paraules de Levi-Strauss: “El món ha començat sense l’home i acabarà sense ell”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *