El sistema nerviós

El cos humà 2.0:

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/

J Clic El sistema nerviós i els sentits:

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3083

Enllaços a vídeos sobre les sensacions i els reflexos:

http://blocs.xtec.cat/catalunya6/naturals-2/naturals/

Més informació a “la pàgina de l’Àngel:

http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/nervios/nervios.htm

Resposta del sistema nerviós:

http://blocs.xtec.cat/experimentacio/2008/02/26/resposta-del-sistema-nervios/

Ens relacionem: el sistema nerviós:

http://blocs.xtec.cat/nat6/2008/11/14/25/

L’aparell locomotor

Nuestro cuerpo en un clic. Les funcions de relació

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html

Quadern virtual “L’aparell locomotor”:

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=147

 MUD  “L’esquelet”

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet/index.htm

Juego del cuerpo humano “El aparato locomotor”:

http://conociendo.wordpress.com/2007/10/27/el-aparato-locomotor/

Cacera del tresor “L’aparell locomotor”:

http://www.xtec.cat/~ffernan7/caceres/locomotor.htm

Enciclopèdia El cos humà 2.0:

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/