Category Archives: text instructiu

Elaborar receptes amb aliments “immigrats” El text instructiu

En un text instructiu (una recepta, un prospecte de medicaments, les instruccions per fer funcionar un aparell) hi trobem:

  • Números, lletres, adverbis de temps: després, ara…
  • Paraules que ens indiquen ordre: a continuació, un cop… 
  • Dibuixos o esquemes que ens faciliten la comprensió del procés a seguir.
  • Verbs en temps imperatiu: talleu, peleu…
  • Perífrasis verbals d’obligació: heu de tallar, heu de pelar… 
  • Formes impersonals: es tallen, es pelen…