HÀBITAT

TERRITORI

Aquest planta és originaria de l’àrea del Mediterrani i es troba al sud d’Europa i les zones temperades d’Àsia occidental i Àfrica del nord.

És un arbust que pot fer fins a 3 m d’alçada però generalment no ultrapassa els 120 cm. Acostuma a viure als marges dels camins, en clarianes de bosc, a les bosquines arbrades, pinedes esclarissades i garrigues fins a una altitud de 1.500 m. Aquesta planta creix tant sobre terreny silici com sobre calcari.

QUI VIU AMB MI?

PAPALLONA IOLANA IOLAS

Iolana iolas és un lepidòpter de la família Lycaenidae. Es distribueix pel Marroc, Argèlia , sud d’Europa (des de la Península Ibèrica fins als Balcans), Turquia i Iran. Tot i la seva àmplia distribució, habita en reductes aïllats i sempre en poc nombre.   A més, el seu hàbitat a la Península Ibèrica es redueix a zones amb la presència de la seva principal planta nutrícia Colutea arborecens (Espantallops).   Aquests factors han fet que s’inclogui al Llibre vermell de lepidòpters de la Península Ibèrica, en la categoria de perill d’extinció i a la Llista Vermella Europea d’Espècies Amenaçades.

Es tracta d’una de les blavetes més grans d’Europa. El dimorfixme sexual (diferències entre mascles i femelles) no és gaire accentuat; tot i això les femelles tenen les tonalitats blaves de l’anvers restringides a la regió basal i discal, mentre que el blau dels mascles el cobreix pertot, fet que, en conjunt, fa que sigui vistosa. Ara bé, la dificultat d’observar individus és accentuada degut a la seva curta vida durant l’etapa adulta.

Papallona iolana iolas sobre una flor d’espantallops.

LA SARGANTANA:

Mesura fins a 23 centímetres de longitud total, té la cua molt allargada i anells estrets i amples alternats, el dors és de color d’oliva i els costats són d’un color fosc de fons amb taques irregulars; habita a llocs pedregossos dels Pirineus i a Galícia, Astúries i al Massís Central.

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>