Pauta d’avaluació de les capacitats bàsiques

Introducció

Aquesta pauta pretén ajudar a mestres i professors a conèixer millor els seus alumnes amb més barreres per l’aprenentatge i la participació. En ella trobareu un llistat de capacitats bàsiques i transversals que no formen part d’una àrea determinada sinó que estan implicades en la majoria de situacions que viu l’alumne/a a l’escola i en altres contextos.

Aquesta pauta servirà de referent al tutor/a per conèixer millor l’alumne/a per a qui es decideix un pla individualitzat (PI).

Podeu subratllar aquells aspectes descrits en cadascuna de les capacitats i en l’apartat de Consideracions podeu afegir-n’hi de nous i /o matisar els ja descrits.

Capacitats afectives i d’equilibri personal/de relació interpersonal/d’autonomia i inserció social.
(Adaptat de T. Huguet. Aprendre junts a l’aula. Ed. Graó. Barcelona 2006)

PAUTA D’AVALUACIÓ DE LES CAPACITATS BÀSIQUES

Centre:
Curs escolar:
Data d’elaboració:

DADES DE L’ALUMNE/A :

 • Nom i cognoms:
 • Data naixement:
 • Nivell:
 • Cicle:

Tutor/a:

Confiança i seguretat

 • Acceptació d’ell/a mateix/a i de les pròpies característiques. Sentir-se a gust amb ell mateix. Satisfacció per les pròpies accions o produccions. Confiança en les seves possibilitats. Assertivitat.
 • Demanda d’ajut en moments de necessitat. Defensa de les pròpies opinions o punts de vista.
 • Actitud davant el fet de créixer i fer-se gran. Actitud davant les frustracions. Pors. Inseguretats.
 • Rol i actituds personals: responsable, infantil, segur…

Consideracions:

Autoconcepte i autoestima

 • Avaluació afectiva de l’autoconcepte. Com es valora i sent l’alumne/a en relació a les característiques que s’atribueix.
 • Autoconcepte i autoestima en relació a diferents dimensions:
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Èxit escolar
  • Àmbit relacional i social
  • Àmbit familiar
  • Àmbit corporal: coneixement i acceptació del propi cos
  • Àmbit emocional: control de les emocions, món dels afectes i dels sentiments
  • Àmbit dels valors : idees, creences, ideals, fe…

Consideracions:

Autoeficàcia

 • Percepció sobre les seves pròpies possibilitats i capacitats.
 • Globalment i segons àmbits: educació física, relacions, llengua, matemàtiques, ordre…
  Sentiment de competència.
 • Sentiment de ser capaç de fer, de ser capaç de comprendre…

Consideracions:

Atribucions i responsabilitat

 • Relació que estableix entre el que li passa i el que fa.
 • On situa el control de les coses que li passen i dels resultats que obté: en ell mateix, en els altres, en la sort…
 • Sensació de poder controlar el que li passa. Sensació d’impotència… A què atribueix les causes dels errors…
 • Sentiment de responsabilitat en els encàrrecs i les tasques encomanades. Capacitat de plantejar-se reptes.

Consideracions:

Capacitat d’esforç

 • Capacitat d’esforç
 • Interès per fer les coses sol
 • Mínim esforç
 • Economia d’esforços
 • Interès per cercar solucions
 • Autoexigència
 • Comoditat
 • Conductes d’evitació

Consideracions:

Expressió d’emocions, sentiments i necessitats

 • Expressió de desitjos i preferències. Expressió d’emocions
 • Capacitat d’identificar emocions en els altres
 • Control i regulació de les emocions i els impulsos negatius (agressivitat, por, etc.)
 • Capacitat d’acceptar ajuda i consol en situacions conflictives (baralles, plors, tensió, etc.)
 • Expressió de necessitats segons l’edat i el context (cansament, gana, set …)

Consideracions:

Actitud i interès pels aprenentatges

 • Actituds davant els aprenentatges
 • Interès per conèixer i aprendre. Observació. Imitació
 • Relacions que estableix entre les informacions. Participació en les converses. Formulació de preguntes. Aportar informacions. Interès per certs temes (quins?)
 • Capacitat d’observació i anàlisi del que observa o escolta

Consideracions:

Atenció i escolta

 • Atenció
 • Distraccions
 • Desconnexions
 • Participació
 • Formulació de preguntes
 • Recepció de les consignes i capacitat de retenir-les i explicar-les

Consideracions:

Cura d’un mateix

 • Hàbits personals : higiene, alimentació, cura del propi cos, canvi de roba, ordre
 • Cura del seu aspecte personal
 • Capacitat per reconèixer quan no es troba bé i possibilitat d’expressar-ho.

Consideracions:

Autonomia i cura dels objectes personals

 • Cura dels objectes personals: els localitza, els perd, els endreça
 • Realització de càrrecs o rutines de l’aula. Interiorització, autonomia o dependència. Responsabilitat
 • Realització de consignes col•lectives per si sol, per imitació, cal recordar-li individualment

Consideracions:

Adaptació i participació a l’escola

 • Adaptació a la vida de l’escola i a les diferents situacions escolars (classe, activitats de les diferents àrees, excursions, lleure, pati, migdia…)
 • Participació a l’aula
 • Participació i interès per les activitats col•lectives. Col•laboració amb el grup quan la tasca ho requereix
 • Coneixement i acceptació de les normes bàsiques de l’escola. Capacitat d’esperar el torn
 • Ús de les expressions i costums de relació i convivència (saludar, donar les gràcies, ajudar, etc.)
 • Identifica i pot recórrer a les persones adultes de referència en situacions diverses de dificultat (tutor/a, conserge, monitor/a, mestres…)

Consideracions:

Capacitat d’adaptació a l’entorn

 • Respecte per les normes: adaptació a les diferents situacions de la vida de l’escola i de l’ entorn proper
 • Ajornament de la satisfacció immediata. Capacitat de conviure i respectar els altres

Consideracions:

Relacions amb els companys

 • Capacitat de relacionar-se amb els companys. Capacitat de divertir-se amb ells
 • Respecte i acceptació dels altres, dels seus interessos i punts de vista
 • Capacitat de compartir i ajudar els altres. Empatia. Rivalitats
 • Tipus de rol que estableix: col•laborador, dominant, sumís, provocador, inhibit, líder, tolerant pallasso, xinxòs, maranyós
 • Estratègies per resoldre conflictes
 • Tipus de relació que els altres estableixen amb ell: ben acceptat, inadvertit, rebutjat, ignorat, ridiculitzat, agredit

Consideracions:

Relacions amb els adults

 • Tipus de relació: natural, espontània, afectuosa, esquerpa, brusca, tímida, agressiva, enganxosa, absorbent, protagonista, d’evitació, provocadora. Voler agradar.
 • Freqüència en el contacte : (molt / poc / de tant en tant…)
 • Iniciativa: d’ell o ella / de la mestra.

Consideracions:

Autonomia i Orientació en l’espai

 • Orientació en els espais de l’escola. Coneixement i realització dels recorreguts habituals
 • Orientació en els espais exteriors i en el seu entorn social (segons edat i capacitats)
 • Localitza i endreça els objectes en els espais adequats
 • Interpretació de plànols i mapes
 • Comprensió i ús de les nocions espacials: davant, darrere, dins, fora, a dalt, a baix, a prop, lluny, al mig, al centre, a la dreta, a l’esquerra

Consideracions:

Autonomia i orientació en el temps

 • Orientació en el temps. Coneixement i orientació en les diferents activitats setmanals. Capacitat d’anticipació de les activitats rutinàries.
 • Orientació dins el curs escolar. Orientació en relació a les estacions i les seves condicions.
 • Nocions a explorar: ahir/avui demà; dia/matí/tarda/nit; dinar/sopar/esmorzar; cap de setmana; dies de la setmana (ordre i orientació)

Consideracions:

Habilitat manual

 • Ús dels estris habituals de la classe (per escriure, pega, tisores, grapadora, clips)
 • Ús dels estris a l’hora de menjar (cullera, forquilla, ganivet, got…)
 • Habilitat a l’hora de vestir-se i endreçar-se

Consideracions:

Hàbits de treball i cura dels estris i materials

 • Cura i manteniment dels materials de l’escola
 • Organització davant les tasques: fulls, estris, materials… Organització en el paper
 • Ritme de treball: lent, constant, perfeccionista, impulsiu, li costa posar-s’hi…
 • Finalització de les tasques: les acaba, les deixa a mitges…
 • Presentació de la tasca: polida, bruta, segueix pautes, no en segueix…
 • Ús de l’agenda. Temps de treball a casa.

Consideracions:

One thought on “Pauta d’avaluació de les capacitats bàsiques

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *