El nostre PAT.-

Els VALORS.Martí és el nostre projecte d’Acció Tutorial, de Mesures d’Atenció a la Diversitat i d’Orientació.

En aquesta pàgina ens centrarem en el PAT+MAD i consta del Pla d’ Acció Tutorial i de les Mesures d’Atenció a la Diversitat al voltant dels valors educatius.

El nostre projecte és just amb els drets d’autor, ecològic amb el medi ambient  i econòmic solidari amb la situació social actual.

Utilitza tots els recursos de difusió d’entitats, ONG i associacions i els seus materials per a treballar el valor en general i augmentar la sensibilitat pels valors solidaris. Respectes els drets d’autor i evitarem fer fotocòpies de materials reservats.

Les estratègies es centren en les visites externes, les quals es valoraran tan en la seva transferència com impacte, en les sessions de tutoria i  en el foment de mesures d’atenció a la diversitat en el centre des d’una visió global.

Enguany el curs 2011-12 treballarem els programes, els projectes i els recursos de les entitats següents:

UNICEF

UNESCO

VALORS DE FUTUR  

CLASSES SENSE FUM  

ALDEES INFANTILS Visualitza la imatge a mida completa

MODEST GENÉ  

A més participarem en la invitació permanent de la convocatòria “””EDU.Curts)))… 2012.-

http://blocs.xtec.cat/educurts/

En el camp de les Mesures d’atenció a  la diversitat ens centrarem en oferir el suport a la Mediació escolar, els Multinivells i la Cooperació educativa.

Les eines són quatre curtes, breus i senzilles publicacions periòdiques:

PoTS: el fullet de la proposta orientativa Tutorial Setamanal de l’hora de tutoria. per al personal tutor de l’ESO.

InfOs: el fullet de la informació setmanal sobre les visites externes en suport a la tutoria per setmanes, amb comunicació dels PoTS ofertats en l’actualitat.

AcciÓ Tutorial trimestral. El fullet on es contempla totes les principals activitats del trimestre, amb les visites externes i els principals continguts. Per al professorat, l’alumnat i les famílies a discreció de les tutories.

PADS. Participacions en Atenció a la Diversitat per a treballar la mediació Escolar, les adaptacions curriculars segons les NEES, el treball en multinivells i en treball cooperatiu a l’aula i al centre. Tot això segons peticions del professorat, en especial en les àrees instrumentals com en els generals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *