ANIMOTO

Així de simple com veieu a la imatge del costat. ANIMOTO és una aplicació en línia que ens permet fer presentacions animades en 3 passos:

  • Pujar imatges o agafar-les de diferents serveis de fotos
  • Posar música que podem pujar o triar
  • Crear la presentació (vídeo). El servei la crea automàticament

L’eina és gratuïta per crear animacions de trenta segons, realment curtes. Si volem presentacions més grans, haurem de pagar…