Mostra tots els articles de Meritxell

Fem un telenotícies

Alumnat NEE de 4t i CS de l’Escola Mediterrània de Pineda de Mar ha utilitzat el programa iMovie per produir el seu propi noticiari. La feina els ha servit per treballar la llengua.

Els mateixos alumnes han redactat la notícia i s’han enregistrat i fet fotos ells mateixos. També han editat el vídeo, per exemple augmentant el volum de la veu.  Prèviament, els alumnes van repartir-se els temes a tractar i com ho farien.

Enllaç al web del centre

De l’experiència cal destacar l’alta motivació de l’alumnat, s’ha donat el cas que alumnes que no volen llegir mai en veu, aquest cop ho han fet per iniciativa pròpia. A més, els alumnes de l’aula ordinària els han demanat que els ensenyin a fer l’edició de vídeo, la qual cosa ha augmentat l’autoestima dels alumnes de NEE i la seva integració en el grup classe.

Alternatives en altres sistemes operatius i propostes de millora:

 • En entorns Windows es pot treballar amb l’eina Movie Maker i en entorns Linkat (Ubuntu) amb OpenShot.
 • Amb PicCollage es pot realitzar un collage sobre qui ha fet la noticia, els passos que ha seguit, també permet realitzar fitxes.

Punt de partida: el Pla Individualitzat

En començar la feina del grup de treball, va quedar palès que una de les primeres dificultats en la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’aula és la desconeixença de les seves potencialitats per parts dels docents. Així doncs, ens vam plantejar el dissenys d’un Pla Individualitzat (PI) que respongués als següents punts:

 • Disposar d’uns perfils clars que permetessin visualitzar les fortaleses i els punts febles de l’alumne/a.
 • Mantenir la informació d’un curs a l’altre, tot evitant que es perdi.
 • Partir d’una estructura NNTT per conèixer i comunicar, treballar a molts nivells.
 • Necessitat d’un PI molt visual, amb objectius clars i revisables.
 • Destacar la metodologia que ha de servir per assolir els objectius programats. Com treballar els continguts, centrat en les capacitats i habilitats del nen.
 • Avaluació final, observar que ha assolit l’alumne i fer propostes de millora.

D’altra banda, l’elaboració d’un PI ha de ser quelcom compartit amb tot l’equip docent, on tots els especialistes intervinguin i hi han de quedar reflectides  les expectatives, des de la vessant de l’alumne/a, tot tenint en compte les habilitats i interessos.

Pensant en tot això, vam consensuar un model de PI que trobareu en aquest enllaç: plantilla de PI

Foxit Reader per alumnat amb problemes de motricitat i disgrafia

Foxit Reader és un programa propietari però gratuït que permet modificar arxius pdf de la mateixa manera com escriuríem en qualsevol fitxa.  No només permet inserir text, sinó que també es poden fer fletxes, cercles, subratllar text…

Per què Foxit Reader? 

 1. En alumnat amb problemes de motricitat i disgrafia escriure a ma suposa un esforç físic i cognitiu tan gran que els impedeix dedicar tota la seva atenció a la producció, ja que han de concentrar-se en escriure tan bé com puguin.
 2. Les produccions de l’alumnat són clares i entenedores, fet que resulta en una millora de l’autoestima de l’alumne/a.
 3. Es redueix el temps per acabar la tasca assignada i per tant, es facilita mantenir el ritme de la classe.

Altres avantatges de Foxit Reader

 • El docent no ha de fer material diferent, només cal desar com a pdf la fitxa amb la qual treballarà tota la classe.
 • La majoria d’editorials faciliten, sota demanda, pdf editables dels llibres de text per alumnat amb necessitats educatives especials.
 • En escriure sobre un document pdf, no hi ha risc que l’alumne/a modifiqui el document original i s’eviten els problemes de formatació.

Limitacions de Foxit Reader 

 • No permet la inserció d’imatges.
 • La barra d’eines és complexa. Per simplificar-la i fer-la més accessible, vegeu aquest tutorial en aquest article del bloc.
 • Només funciona en entorns Windows. En Linkatedu (Ubuntu) tenim Xournal, un editor de text en català, de ús molt més intuïtiu i que permet la inserció d’imatges.