Aprenentatge per observació a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. México