Disponibles  per a tots els docents i centres que vulguin demanar-les en préstec  als Serveis Educatius:

Maleta de lectura al Servei Educatiu del Segriàt

Segrià

Maleta de lectura al Servei Educatiu de la Noguera

Noguera