Disponibles  per a tots els docents i centres que vulguin demanar-les en préstec  als Serveis Educatius:

 

Maleta de lectura del conte Benvolgut setembre
Segrià

Maleta de lectura Benvolgut setembre
Alta Ribagorça i  Val d’Aran

 

Noguera