Currículum i orientació\Educació primària\Competències bàsiques. Àmbits\Àmbit d’educació en valors\Àmbit d’educació en valors socials i cívics\Recursos i experiències generals