Currículum i orientació\Educació primària\ Currículum 119/2015\ Competències bàsiques. Àmbits\Àmbit d’educació en valors\Àmbit d’educació en valors socials i cívics\Recursos i experiències generals