LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L´ESCALETA

Treball de les onomatopeies dels animals:
– Relacionar cada animal amb el so que produiex.
– Relacionar cada onomatopeia amb el seu nom.
– Aparellar la descripció de les onomatopeies amb el seu nom.
– Identificar el nom del so amb l’animal que el produiex.
la rateta
Publicat:Gemma Borràs i Martínez

POLÍGONS

Reconèixer un polígon i les característiques .Identificar polígons comparar-los i classificar-los segons el nombre de costats.Determinar el perímetre d’un polígon. Classificar els tipus de triangles segons els costats o angles que tinguin.

poligons (1)
Publicat: M. Mercè Ortínez Solsona