Category Archives: matemàtiques cicle mitjà

POLÍGONS

Reconèixer un polígon i les característiques .Identificar polígons comparar-los i classificar-los segons el nombre de costats.Determinar el perímetre d’un polígon. Classificar els tipus de triangles segons els costats o angles que tinguin.

poligons (1)
Publicat: M. Mercè Ortínez Solsona

GEOMETRIA

Activitat de suport a la unitat didàctica corresponent a :
Línies rectes i corbes – Segments i semirectes – Línies poligonals obertes/tancades i línies corbes obertes/tancades, Línies paral.leles, secants i perpendiculars – Angles, vèrtex, costats i tipus d’angles.

GEOMETRIA
Publicat: Roser Soria Martín