GEOMETRIA

Activitat de suport a la unitat didàctica corresponent a :
Línies rectes i corbes – Segments i semirectes – Línies poligonals obertes/tancades i línies corbes obertes/tancades, Línies paral.leles, secants i perpendiculars – Angles, vèrtex, costats i tipus d’angles.

GEOMETRIA
Publicat: Roser Soria Martín