PAU – prova d’HISTÒRIA 2018

PAU-  HISTÒRIA 2018

[Dr. Joan Maria Thomàs i equip de sots-coordinadors de la matèria d’Història]

Benvolgut professorat que imparteix la matèria d’Història a Segon de Batxillerat,

Com bé sabeu, a les properes proves PAU ja  no existirà l’optativitat entre la nostra matèria i la d’Història de la Filosofia. Per això mateix i des de la Coordinació d’Història us volem recordar novament les característiques de la prova i, sobretot, assenyalar-vos alguns dels errors més freqüents que comet una part petita de l’alumnat que hi concorre. Uns errors que poden tenir a veure amb el desconeixement de la normativa d’avaluació i amb el fet de no atendre al que realment es demana en els enunciats de les preguntes.

Com bé sabeu, el model d’examen i les proves dels últims anys es troben a la web de les PAU, a les següents adreces:

Estructura de l’examen:

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/historia

Exàmens de les proves de 2017 i anteriors:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_hist17jl.pdf

Pautes de correcció de les proves de 2017 i anteriors:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/examens_2017/pau_hist17jp.pdf

Tot i estar clarament especificats els criteris, hem observat que en alguns casos són errors freqüents:

  1. No atendre a la norma de que, quan a la pregunta 1.a. es demana Descriviu (o Identifiqueu) el tipus de font i digueu de què tracta NOMÉS S’HA DE CLASSIFICAR LA FONT ENTRE DE TIPUS PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA SI ES TRACTA D’UN TEXT. En la resta de casos (fotografies, quadres, gràfiques, etc. ) NO s’ha de classificar la font entre primària o secundària.

 

  1. Convertir la pregunta 1b (Digueu quin és el context històric de la font) en una detallada explicació del context històric. Es tracta simplement d’assenyalar el període (Restauració, Segona República, etc), acompanyat de la cronologia general d’aquest període i una menció a la temàtica a la qual va referida la Font (per exemple: Cal que l’alumnat situï la font durant la primera etapa de la Restauració (1875-1898) durant la qual, a Catalunya, prengué embranzida el catalanisme).
    L’enquadrament pot ser un poc més extens (unes poques línies) que el citat com exemple, PERÒ DE CAP MANERA S’HA DE CONVERTIR EN UNA EXPLICACIÓ AMPLIA DE L’ÈPOCA.

 

  1. Confondre la pregunta 1c -on es pregunta una descripció o anàlisi estrictament d’allò que apareix en la Font- en una explicació de tot allò referit al tema general (dels 6 existents) al qual pertany la font. Aquest error porta de vegades a l’alumnat, quan arriba a la pregunta 2, aquesta sí de tema, a no respondre-la amb l’amplitud i l’extensió que caldria per pensar que ja ho ha fet a la 1c; i perd, per tant, part de la puntuació de la pregunta 2. A la pregunta 1c S’HA DE RESPONDRE NOMÉS ALLÒ QUE ES PREGUNTA ESPECÍFICAMENT. Per una altra banda, aquesta resposta no ha de limitar-se a repetir mecànicament allò que diu la font, el seu contingut literal, sinó centrar-se en fer un redactat propi.

Els citats són errors absolutament evitables. Tot i que aquest mateix recordatori és repetit des de fa anys a les reunions amb el professorat, creiem que continua sent necessari ja que la seva no observança acaba afectant negativament una part petita de l’alumnat que fa la prova. Considerem que ara més que mai, quan la nostra prova ha passat de ser optativa a obligatòria, hem de reiterar aquestes pautes.

Aprofitem per saludar-vos, com sempre,

Molt cordialment,

Dr. Joan Maria Thomàs i equip de sots-coordinadors de la matèria d’Història

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *